Ikast Betonvarefabrik

Der var engang...

Konkrete løsninger til dagens byggeri

IBF producerer betonløsninger til den danske byggebranche og har siden grundlæggelsen i 1960 været en væsentlig samarbejdspartner i forbindelse med byggeri til både virksomheder, private og det offentlige. Der er næsten ikke det sted i landet, hvor man ikke kan se resultaterne af et samarbejde med IBF. Gennem årene har IBF deltaget i en lang række af både større og mindre projekter sammen med projekterende, arkitekter, ingeniører, entreprenører, kommuner og statslige institutioner. Og fælles for alle projekterne er, at IBF’s produkter har været med til at både forskønne og forbedre bygninger og anlæg gennem en række holdbare kvalitetsprodukter og fagspecifik ekspertise.

En virksomhed med vokseværk

En ny epoke inden for betonindustrien blev indledt i 1960, da Johannes Rosenkilde købte et mindre cementstøberi i Ikast. Der skulle kun gå få år, inden pladsen blev for trang, hvilket blev startskuddet til den første af mange udvidelser, som gennem årene er foretaget i Ikast – både på fabrikken på Lysholt Allé, hvor også hovedkontoret er placeret, samt på F.L. Smiths Vej i Ikast Industri Øst.

IBF er gennem årene vokset både organisk og ved opkøb. Fusioner og virksomhedsovertagelser er oftest sket i forbindelse med generationsskifte, da branchen har været præget af familievirksomheder. Flere af disse virksomheder er gennem tiden blevet overtaget af IBF, således at IBF i dag er landsdækkende. Så vidt det har været muligt, er virksomhederne drevet videre af de tidligere ejere/ledere, omend de seneste års opbremsning har været skyld i, at enkelte er blevet nedlagt og andre lagt sammen.

Udviklingen har omfattet produktområderne afløbsprodukter (rør, brøndgods, udskillere m.m.) samt kantsten, fliser og belægningssten, herunder specialprodukter, betontagsten og færdigbeton. Denne udvidelse af produktpaletten har gjort IBF til en væsentlig stabil aktør i den danske byggebranche.

IBF – 50 år med beton

Set i det store billede er 50 år måske ikke så meget, men i byggebranchen er det de færreste, som kan vise den samme kontinuitet og stabile udvikling, som IBF har stået for gennem årene.

Den voldsomme udvikling i 60’erne gjorde, at IBF som flere andre virksomheder i branchen ændrede sig fra at være et cementstøberi til en moderne industriel produktionsvirksomhed. Siden 60’erne er antallet af medlemmer i Dansk Beton Industriforening gået fra ca. 450 medlemmer til omkring 50 i 2010. Medlemmernes forbrug af cement er i samme periode steget fra ca. 100.000 tons til skønnet 500.000 tons. For IBF’s vedkommende har der også været en voldsom udvikling i produktsortimentet inden for fliser og belægningssten. I dag er der langt over 100 forskellige varianter mod ca. 10-15 for 50 år siden.

Dermed har IBF gennemgået en nødvendig tilpasning til større enheder, og er gået fra at være et mindre cementstøberi i Ikast til at være en landsdækkende aktør, som tillige har fabrikker i Polen, Rumænien og USA. Mange faktorer er medvirkende til denne udvikling, og det er især dygtige medarbejdere, moderne produktionsapparat samt fokus på at tilpasse sig nye markeder og – ikke mindst – gode kunder og leverandører. Uden disse var IBF ikke det, man er i dag.

IBF i udlandet

I årene efter murens fald så man i IBF på mulighederne for afsætning af betonprodukter i det tidligere Østtyskland og Polen. IBF opkøbte i 1992 en elementfabrik i polske Boleslawiec, som ligger forholdsvis tæt på grænsen til Tyskland og muliggjorde dermed eksport til det tyske marked. Et tagstensanlæg, som tidligere var på IBF’s afdeling i Harndrup blev monteret på fabrikken tillige med et produktionsanlæg til belægningssten. Udviklingen skulle imidlertid vise, at man faktisk kunne afsætte produktionen i Polen, og der blev ikke behov for eksport. I stedet blev et nyt marked skabt, og dette var starten til IBF’s engagement i Polen, og som med årene er blevet udbygget med endnu en fabrik i Torun samt fem færdigbetonstationer.