1 af 15
IBF tagsten Vinge Økonomi
2 af 15
Vinge økonomi tagsten
3 af 15
4 af 15
Vinge tagsten sort
5 af 15
Vinge økonomi tagsten
6 af 15
Vinge økonomi tagsten
7 af 15
Vinge økonomi tagsten
8 af 15
Vinge økonomi tagsten
9 af 15
Vinge tagsten på hvid hus
10 af 15
Sorte vinge tagsten
11 af 15
Vinge økonomi tagsten
12 af 15
Vinge økonomi tagsten
13 af 15
Vinge økonomi tagsten
14 af 15
Vinge økonomi tagsten
15 af 15
Vinge økonomi tagsten

Vinge Økonomi

Vinge Økonomi er en smuk og på samme tid, klassisk og moderne tagsten til både helårsboligen, sommerhuset eller fritidsboligen. Tagstenen er fremstillet i gennemfarvet beton, som på oversiden er behandlet med et acrylatmateriale, der udover at give en smuk farve også modvirker mos og algedannelse. Vinge Økonomi har en dyb bølgebredde, hvilket giver taget et harmonisk og roligt udseende. Vinge Økonomi har dobbelt bredde, hvilket betyder færre samlinger og hurtig oplægning. Det er dermed en økonomisk overskuelig tagløsning.

IBF betontagsten med 30 års garanti

IBF tagsten har kvaliteten i orden. Derfor tør vi helt roligt yde 30 års garanti på betontagsten fra den dag, de leveres til dit byggeri.

Garantien gælder:

• Oprindelige fejl og mangler, f.eks. frostsprængninger, der har betydning for tæthed og holdbarhed af den enkelte tagsten

• Fejl og mangler der skyldes, at tagstenene ikke lever op til de gældende normer for styrke og tæthed på leveringstidspunktet

• Defekte sten, der skyldes produktionsfejl

Det er en forudsætning, at IBF’s gældende oplægningsvejledning er fulgt, at taget er håndværksmæssigt korrekt oplagt, og at der er foretaget normal vedligeholdelse.

Garantibevis
Sammen med dine IBF tagsten kan du rekvirere et garantibevis.
Det er din ekstra sikkerhed for, at kvaliteten er i orden.

Hvad er glanstal?

Glanstal er et udtryk for hvor stor genskin, der er fra et tag. Alle IBF betontagsten befinder sig i kategorien "mat," som består af tagsten med glanstal fra 0-10. Med matte tagsten får du ikke problemer, selvom du bor i et område, hvor lokalplanen påpeger, at der ikke må anvendes blanke tagsten med generende genskin. 

Med vores glanstal, som er blandt de højeste på markedet for betontagsten, sikres du en kosmetisk længere levetid. Glansen fremkommer netop ved kvaliteten eller laget af overfladebehandlingen, som tagstenen er behandlet med. Jo blankere overflade, jo mindre risiko er der for begroning. Det giver dig et flot tag, som holder i mange år.

IBF Vinge Økonomi tagsten har følgende glanstal:

 Hent UDBUDSTEKST på Vinge Økonomi.