Brøndsystemer

IBF Brønde er et komplet brøndprogram omfattende et stort standardprogram i brøndgods og fittings til hurtig levering. IBF brøndgods samt standardbrøndbunde produceres til lager til hurtig levering. Derudover specialproduceres Perfect brønde, MAXI brønde, UNIT brønde og Special-bygværker individuelt tilpasset det enkelte projekt. Brøndene produceres med banket eller sandfang, med tilpassede vinkeldrejninger og løbsstørrelser/-typer, således tilslutning til alle ig-rør og de mest gængse plastrør muliggøres uden fordyrende overgangsstykker. Der findes brønddele/-løsninger til ethvert formål. Brøndprogrammet omfatter brønde til tag- og vejafvanding og adgangsbrønde til afløbsanlæg med indvendige skaktdiametre fra Ø1000 til Ø3500 mm.

Kvalitet

Brønddelene er CE-mærket og fremstilles i henhold til DS/EN 1917 og DS 2420-2 og er 3. parts overvåget af Betonvarekontrollen, BVK. Herudover kontrolleres produkterne løbende på eget laboratorium. Deklarationsblade med øvrige tekniske oplysninger kan rekvireres.