Klimasikring

IBF Afløb er en væsentlige leverandør til klimsikringsprojekter. Vi har landets bredeste standard brønd- og rørprogram, suppleret med det stærkeste specialprogram til håndtering af skybrud og monterregn. Vi har LAR løsninger til permeable afløbssystemer og bassinløsninger med rør, som er effektive systemer til nedsivning af regnvand samt opmagasinering af regnvandet.