LAR Løsninger

IBF Afløb er specialiseret i LAR løsninger til permeable afløbssystemer og bassinløsninger med rør - er effektive systemer til nedsivning af regnvand samt opmagasinering af regnvandet.