Brønde- og gods ø600-ø2000

IBF kan tilbyde et komplet brøndsystem fra Ø600, Ø1000, Ø1250, Ø1500 og Ø2000 med direkte tilslutninger. Til både Ø1500 og Ø2000 systemerne findes standard reduktionsdæk fra den pågældende diameter og ind til Ø1250 for videre opføring. 
 

Oversigt

 

Ø600 Perfect: max løb Ø40ig 
Ø1000 Perfect: max løb Ø60ig 
Ø1250 Perfect/Flex: max løb Ø100ig 
Ø1500 Perfect: max løb Ø120ig 
Ø2000 Maxi: max løb Ø160ig

 

Produkt og anvendelse

IBF Brønde er et komplet brøndprogram omfattende et stort standardprogram i brøndgods og fittings til hurtig levering. IBF brøndgods samt standardbrøndbunde produceres til lager til hurtig levering. Derudover specialproduceres Perfect brønde, MAXI brønde, UNIT brønde og Special-bygværker individuelt tilpasset det enkelte projekt. Brøndene produceres med banket eller sandfang, med tilpassede vinkeldrejninger og løbsstørrelser/-typer, således tilslutning til alle ig-rør og de mest gængse plastrør muliggøres uden fordyrende overgangsstykker. Der findes brønddele/-løsninger til ethvert formål. Brøndprogrammet omfatter brønde til tag- og vejafvanding og adgangsbrønde til afløbsanlæg med indvendige skaktdiametre fra Ø1000 til Ø3500 mm.

Kvalitet

Brønddelene er CE-mærket og fremstilles i henhold til DS/EN 1917 og DS 2420-2 og er 3. parts overvåget af Betonvarekontrollen, BVK. Herudover kontrolleres produkterne løbende på eget laboratorium. Deklarationsblade med øvrige tekniske oplysninger kan rekvireres.

 

En ny tidsalder for brønde er begyndt

 
• Brugertilpasset
• Individuel
• Hurtig
• Fleksibel
• Miljøvenlig
• Helstøbt
 
Dette er nøgleordene for de nye IBF Perfect brøndbunde. Den individuelle opbygning med forskellige tilslutninger og placeringer er den kritiske faktor i fremstillingen af brøndbunde. Den nye metode gør det muligt industrielt at fremstille en brønd med helstøbt banket - præcist efter dine ønsker. Derved opnås en sammenhængende homogen konstruktion uden fuger eller støbeskel.
 
 
 

Lang levetid

IBF Perfect brøndbunde fremstilles af højstyrke beton (> 45 MPa) hvilket, sammen med en helstøbt konstruktion uden fuger og med indstøbte pakninger til tilslutninger, sikrer en levetid på minimum 100 år. Dette gælder såvel regn- som spildevandssystemer.

 

Optimal hydraulik

IBF Perfect brøndbunde har optimale hydrauliske forhold, fordi fald og løbstværsnit ikke ændres ved brøndene. Endvidere har den vådstøbte overflade en meget lav ruhed. Alt dette er med til at sikre selvrensning og høj vandføringsevne.

 
 

Ergonomi

IBF Perfect brøndbunde medvirker til bedre ergonomiske forhold ved fremstillingen, og sikrer dermed et bedre arbejdsmiljø i produktionen. På pladsen giver de indstøbte løfteankre en sikker og enkel håndtering.

 
 

Økonomiske fordele

Med optimale hydrauliske forhold reduceres driftsudgifterne til inspektion og rengøring. Produktionstiden for IBF Perfect brøndbunde er kort, hvilket er med til at reducere stilstandstider for entreprenøren og de udgifter der er forbundet hermed.

 

Brochurer