Brøndgods ø2500 - ø3500

IBFs standard brøndsystem udføres med glideringssamling (gls), der opfylder tæthedskravene i DS/EN 1917.
 

Kvalitet

Brønddelene er CE-mærket og fremstilles i henhold til DS/EN 1917 og DS 2420-2 for de dimensioner, der ligger inden for gyldighedsområdet. Produkterne er 3. parts overvåget af Betonvarekontrollen, BVK. Herudover kontrolleres produkterne løbende på eget laboratorium. Deklarationsblade med øvrige tekniske oplysninger kan rekvireres.
 

Produkt og anvendelse


IBF gls-brønde er et komplet brøndprogram omfattende et stort standardprogram i brøndgods og fittings til hurtig levering. IBF brøndgods samt standardbrøndbunde produceres til lager til hurtig levering. Der findes brønddele/-løsninger til ethvert formål. Brøndprogrammet omfatter brønde til tag- og vejafvanding og adgangsbrønde til afløbsanlæg med indvendige skaktdiametre fra Ø600 mm. til Ø3500 mm. 
 
IBFs standard brøndsystem omfatter også specialbrøndsystemer, som kan tilpasses ethvert behov, idet til- og afløb kan placeres frit med hensyn til dimensioner og placering (se https://www.ibf.dk/da/broendsystemer/drejebroende-oe600-oe2000 ).
 
Brøndbunde Ø100 og Ø125 cm produceres med færdigstøbt banket som følger:
Brøndbund L har et lige gennemløb og to sidetilløb vinkelret herpå.  Endelig omfatter gls-brøndsystemet en vejbrønd Ø40 cm med valgfri tilslutning til ig- eller PVC-rør.

Brochure