Havens puls

Moderne haver indrettes som fleksible fristeder med plads til aktivitet og afslapning. Havedesigner Stig Lauritsen og Landskabsarkitekt Gregory Bryan Kobett fra Paradehuset tager havens puls.

Vi befinder os i en ultra-dynamisk tid – en tid med hurtige informationsudvekslinger og lavt toleranceniveau. Teknologien er stadig i stor udvikling, hvor udstyr bliver ”gammelt”, nærmest før det bliver født! Vi tager det næsten for givet, at vi kan få svar på alt, lige når vi har brug for det, 24-timer i døgnet! Arbejdsgiverne kræver mere af vores tid, og det kan være svært at skelne mellem arbejdstid og fritid, idet vi er ”på” hele tiden. Vi har brug for at søge et sted hen, hvor vores tanker kan vandre frit, og telefonen bliver sat på lydløs.

Havens rolle – ej blot til pynt

Ved et historisk tilbageblik ser man, at havens vigtigste rolle var at imponere. Mange af disse haver blev en slags barometer, der kunne vise både haveejerens magt og økonomiske status. Da haverne blev mere almeneje, blev brugen af haven ligeledes mere folkelig. I de sidste mange år er haven blevet brugt som fristed – et refugium, et sted at koble af fra dagligdagen. Først i begyndelsen af dette årtusinde blev fokus flyttet, så havens udseende igen blev altafgørende – og en flot have er atter tegn på overskud. Finanskrisen har hos mange været med til at begrænse investeringer i haven. Den har givet skub til en definering og en prioritering af havens vigtige værdier.

Vores syn på haven har ændret sig markant i de seneste par år. Måske på grund af flere økonomiske udfordringer – måske på grund af teknologiens hurtige fremgang. Men tiden er inde til fornyelser og til at gøre tingene på en lidt anden måde. Vores ”smid-ud” kultur har fået en trussel og på sigt måske en alvorlig konkurrent, nemlig ”pioneren”. Vi bruger gedigne materialer hvor nødvendigt og mikser med gængse elementer for at skabe en spændende oplevelse – genbrug og reparation står i højsædet – hellere reparere end at smide ud.


Der er kommet meget mere fokus på økologien, på miljøet og på traditioner, når det gælder praktiske løsninger og holdbarhed. Som havedesignere skal vi sørge for at bygge bro mellem design, æstetik og havens værdier samt haveejerens ønsker. Haveejerne fordyber sig i opgaverne mere end nogensinde, og design skal være velintegreret for at binde huset og haven sammen.

Havens fornyelse – Tilbage til rødderne

Økologi inden for hækken bliver mere og mere vigtig i vores verden. Frugt- og bærbuske bliver mere og mere en integreret del af haven – planter er ikke kun tænkt som dekorative elementer i en have, men også med ”jord til bord” for øje. Vi har en bedre forståelse for sammenhæng i naturen, hvor insekter er med til at skabe balance. Bistader, insekt-hoteller samt pindsvine-bo kan nemt integreres i by- og landhaver.

Miljøet og samfundets infrastruktur har været omtalt i medierne, især efter de voldsomme vejrforhold, vi har oplevet de seneste par år. Haveejerne ser nu deres haver som en del af en større sammenhæng, og det har sat nye moralske principper som retningslinjer. Vi tænker en ekstra gang, inden der lægges fliser på større arealer. Nu indarbejder vi nedsivningsmuligheder for regnvand samt opsamling, der er lige så vigtig til vanding af vækster i tørkeperioder.

Havens fornøjelse – Tid til fordybelse

Haven iscenesættes med fleksibilitet. Der er haverum, nicher i haven og arealer til mange flere aktiviteter: Bålpladser, legeområder og afslapningskroge passes ind i helheden og bliver en del af havens indretning – og ikke som separate haverum med kun én funktion. Familierne samles i haven, og aktiviteterne udvikles på kryds og tværs – der skal være plads til alle, og sammenhæng og respekt er vigtigt. Espaliervægge placeres, således at de skærmer for indkig og giver læ – samtidig er de markante i haven med særlige farver eller design. Potter og kar til planter er med til at ændre havens udseende og kan nemt flyttes, når havens udtryk skal justeres. Vi danner udendørs tableauer med sten, stedsegrønne vækster og spændende elementer, som skiftes ud gennem året for at skabe sæsonbetonede ”miniudstillinger”. Vores blik er vendt mod det sydeuropæiske udendørs liv og der inkorporeres pavilloner, væksthuse og orangerier i haven som aldrig før. Paladser i glas skaber gunstige vækstbetingelser for en ny vifte af planter og et ny form for haveliv ... for nu skal haven bruges til daglig, og vejret skal ikke længere være en undskyldning for ikke at gå i haven!