IBF vinder Dansk Industri Bygs Innovationspris

I et tæt samarbejde med NCC har Kim Falkenberg igennem en årrække arbejdet med at finde nye løsninger omkring problemstillingerne vedr. skybrud og oversvømmelser.

Dette har nu udmyntet sig i DI BYGS Innovationspris 2013.

Fra DI:

PERMAVEJ VINDER AF DI BYGS INNOVATIONSPRIS 2013

Den 7. november 2013 uddelte DI Byg sin Innovationspris 2013. Vinderen af prisen blev PermaVej, der er udviklet i samarbejde mellem NCC Roads og IBF.

Fremmer vandafledning

Skybrud og oversvømmelser skaber i stigende omfang problemer på vejene. Derfor har NCC Roads A/S i samarbejde med Ikast Betonvarefabrik A/S udviklet produktet PermaVej, som er en vejbelægning, der fremmer vandafledningen. Vandet trænger igennem belægningen og kan opmagasineres i et basin af grus, hvorfra det langsomt siver ud til kloaknettet. På den måde modvirker PermaVej overbelastning af det offentlige kloaknet og mindsker risikoen for oversvømmelser.

– De klimamæssige udfordringer er stadig stigende, og PermaVej bidrager derfor til et reelt problem og en dagsorden, der står højt på den politiske og samfundsmæssige dagsorden, siger bestyrelsesformand Mogens Nielsen, DI Byg.

En særlig indsats

Prisen gives som en anerkendelse ved en særlig indsats, hvor innovation, samarbejde og værdi for kunden vægtes højt.

– Med prisen til PermaVej ønsker DI Byg at skabe opmærksomhed omkring den innovation, der foregår i byggebranchen og på de samarbejder, der bidrager til en øget produktivitet, siger Mogens Nielsen.

DI Bygs Innovationspris 2013 blev givet på DI Bygs årsdag den 7. november 2013.