Fugning

Fugen er en væsentlig bestanddel af belægningen, særligt hvor der forekommer trafiklast. I indkørslen er en stærk og tæt fuge en forudsætning for belægningens holdbarhed, og for at den forbliver plan uden kørespor og lunker. Med kombinationen af det rette fald og en stærk og tæt fuge undgår du ikke kun kørespor, men sikrer også, at stenene forbliver på rette plads uden forskydninger både horisontalt og vertikalt. Forskydninger vil i værste tilfælde medføre, at der kommer kontakt mellem sten og fliser som uvægerligt vil medføre kantskader og knækkede fliser. 

Korrekt udført fugekonstruktion sikrer 3 væsentlige formål: 

1. Overføre belastninger, vandret fra den enkelte sten til nabostenen, lodret fra sten til underbunden. Ved målinger kan konstateres, at trykket på afretningslaget direkte under en belastet sten kun er ca. halvdelen af det tryk, der hviler på selve stenen, fordi stenen via fugen ”afleverer” en del af den lodrette last til nabostenene. 

2. Forhindring af kantafskalninger opnås ved rigtig fugeafstand. Hvis belægningen lægges med ”knasfuge”, kan fugematerialet ikke ”pakke”, og der opstår risiko for kantafskalninger.

 
 
3. Tætte belægninger hindrer regnvand i at trænge ned i bærelaget og opbløde det. Den tætte belægning bevarer dermed sin bæreevne.
 
 
 

IBF Fugesand – kontrolleret kvalitet 

 
IBF Fugesand er blandet på moderne blandeanlæg, og kvaliteten sikres konstant på laboratorium ved kontrol af kornkurve og indhold. IBF Fugesand består af kvartssand med en kornkurve på 0-4 mm. De fine korn medvirker til at fylde ”hulrum”, så materialet kan pakke omkring de større korn, der giver fugen styrke.
 
 
Rådgivende civilingeniør Søren Gleerup viser her hvorfor og hvordan IBF Fugesand anvendes: