Kvalitet

Med kunden i centrum imødekommes de stadigt stigende krav til holdbare løsninger. IBF råder over egne laboratorier, der sikrer at den interne kvalitetsstyring i produktionen overvåges nøje. Alle vore produkter er forsynet med udførlige deklarationer vedrørende f.eks. geometri, styrke og holdbarhed. Vore medarbejdere bidrager til at styrke kvaliteten og laboratoriet kontrollerer, at produkterne overholder de deklarerede egenskaber. IBF er tilsluttet Betonvarekontrollen (BVK). Dette betyder, at IBF kontrollerer at alle standardernes kvalitetskrav er overholdt, og at BVK fører tilsyn med produkternes kvalitet og den interne kvalitetsstyring og kvalitetskontrol.

Produkter mærket med Δ opfylder danske standarder for betonvarer, og er underlagt 3. parts overvågning af Betonvarekontrollen. Produkter der ikke er beskrevet i en standard, kontrolleres i hht. specifikationerne i vore deklarationer efter samme retningslinier, som produkter inden for den mest relevante standard. Produkter underlagt en harmoniseret produktstandard CE-mærkes. Produkter der ikke er omfattet af en harmoniseret produktstandard, kan ikke CE-mærkes. IBF CE-mærker de fleste af produkterne på følgesedlerne. Herved sikres det, at mærkningen når frem til kunden, og at den kan arkiveres. IBF Fabriksbeton 3. partsovervåges af Dancert, der ligeledes fører tilsyn med betonens kvalitet og værkernes interne kvalitetskontrol. Læs mere her

Færdigvarekontrollen sker ved stikprøvekontrol. Supplerende kontrol foretages kun efter forudgående aftale og betales af køber.