Reklamationsformular

Med henvisning til vores salgs- og leveringsbetingelser, skal reklamation ske skriftligt og med fotodokumentation vedlagt senest 5 dage efter, at køber er eller burde være blevet opmærksom på forholdet med angivelse af reklamationens art og omfang.

Du kan udfylde "REKLAMATIONSFORMULAREN" i denne redigerbare PDF fil. Gem filen og send den på mail til: reklamation@ibf.dk (husk at medsende gyldig fotodokumentation)