Ydeevnedeklarationer

Byggevarer skal i henhold til Byggevareforordningen (CPR) pr. 1. juli 2013 ledsages af en ydeevnedeklaration (DoP), hvis den er omfattet af en harmoniseret produktstandard. Ydeevnedeklarationen skal følge varen i enten fysisk eller elektronisk form, eller være tilgængelig på producentens hjemmeside.

Ydeevnedeklarationen indeholder:
- angivelse af varetypen
- identifikation af varen
- system til vurdering og kontrol af byggevarens ydeevne
- reference til harmoniseret standard
- angivelse af tilsigtet anvendelse
- ydeevne for væsentlige egenskaber krævet i den harmoniserede standards Anneks ZA

Ydeevnedeklarationen er en forudsætning for CE-mærkning af produktet og erstatter overensstemmelseserklæringen.

IBF’s ydeevnedeklarationer finder du nedenstående, ud fra byggevarens to - firecifrede mærkningskode på følgesedlen (f.eks. S1 på belægningssten). 

 

Afløb   Belægning   Tagsten   Murværk   Deltabloc   Spalter
                     
A1   S1   T1   V1 Udstøbningsblok   Deltablock   H3 Kvægspalte
A2   F1   T2  

 

      H4 Svinespalte
A011   F2   T3   LE12 Byggesten       H5 Kalvespalte
A013   F3   T4   LE13 Styrkeblokke        
A014   F4                
A015   F5    T5 Facadebeklædning            
A016   F6                
A017   F7   T5 (DE) Wandverkleidung            
A018   F11          
A019   F21   Funkis      
A020   F31          
A022   F41                
A023   F51                
A024   F61                
A025   F71                
A026   R1                
A027   R2                
A028   R3                
A029   R5                
A030   K1                
B1   PL00                
B2   PL00(Oranje)                
B3                    
B4                    
B5                    
B6                    
B7                    
B8                    
B11                    
B12                    
B41                    
B42                    
B52                    
C415                    
C439                    
U1                    
U2                    
U3                    
U4                    
U5                    
U6                    
U7                    
R1                    
R2                    
R3                    
R5