12/10-2012

Tagsten

Bedre økonomi med Betontagsten fra IBF

En boligforening i Egå/ Skæring med 90 huse og et fælleshus - hvoraf 80 % af husene var i to etager, skulle have lagt nye tage. Førhen havde husene haft tegltag – røde vingesten. Men de var nu i en dårlig stand, og derfor havde man valgt at få skiftet samtlige undertage, lagt nye lægter op og nye tagsten på. Murermester Finn Nielsen stod for entreprisen og valgte IBF til at levere tagstenene. Det blev IBF Vinge Økonomi i teglrød, som valget faldt på. Muremester, Finn Nielsen, udtaler om sit valg: ”Jeg har gennem tiden haft meget med tegl at gøre i min forretning. Men de senere år er kvaliteten desværre blevet lidt svingende inden for teglsten. Det har gjort, at jeg har søgt nye muligheder. Og der har især betontagsten vist sig at være et optimalt alternativ.Vi valgte derfor betontagsten fra IBF. I min verden kan man næsten ikke se forskel på IBF Vinge Økonomi og rigtige teglsten. Og afslutningen ved gavlene er faktisk bedre, fordi der er plads til et lille udhæng med vingeskedesten, så taget holder længere.”

IBF Vinge Økonomi er en videreudvikling af den klassiske og meget populære IBF vingeprofil. Profilen er principielt den samme, men i dette produkt leveres stenen i dobbelt bredde. Det giver både tidsmæssige og økonomiske fordele på grund af færre samlinger og en dobbelt så hurtig oplægning.
IBF tagsten er fremstillet i en gennemfarvet beton. På oversiden har stenen fået en behandling, der både sikrer den smukke farve, og som samtidig virker beskyttende mod kalkudfældninger, mos og algedannelse.
 
Til det tilføjer Finn Nielsen:
”Det har faktisk stor betydning for os i en presset tid, at man kan effektivisere oplægningen af taget - uden at gå på kompromis med hverken kvaliteten eller det visuelle look. Og da betontagsten fra IBF samtidig er et billigere alternativ til normale teglsten, er der også en besparelse på den front.
Vi er rigtig glade for resultatet, det ser godt ud og fungerer. Og IBF skal også have ros for, at det har fungeret til UG med håndtering af ordren, leverancen, ophejs m.m.”