22/02-2016

Belægning der renser luften - på den naturlige måde

Vi udleder stadig enorme mængder kvælstofoxider, bedre kendt som NOx, ud i den luft vi indånder. Den farlige forurening udledes i luften fra bl.a bilernes udstødning - og de skadelige stoffer er med til at give os luftvejssygdomme.
 
IBF har i samarbejde med PHOTOCAT udviklet et belægningsprodukt til særlig trafikerede områder, som kan bidrage til at uskadeliggøre og nedbryde den farlige NOx, der især er skadelig, hvor der kører mange biler. Den nye kvælstofoxidnedbrydende belægningssten efterbehandles i produktionsprocessen med titandtoxid, der kan neutralisere den skadelige NOx. PHOTOCAT er producent af IBF’s overfladebehandling, der regnes for markedets mest virksomme og effektive af slagsen.
 
Sådan virker NOxOFF
Når solens stråler rammer den behandlede belægning, aktiveres det virksomme stof i NOxOFF-overfladen. Behandlingen indfanger, indkapsler og nedbryder kvælstofoxiden i luften ved hjælp af sollys, og de nedbrudte partikler skylles herefter væk fra belægningen med regnvandet. Naturen er NOxOFF´s gode hjælper i ”nedbrydningsprocessen”. De NOxOFF-behandlede sten lægges på helt normal vis, og behandlingen kan hverken ses eller lugtes.
 
Eksempler på NOxOFF’ens effektivitet:
• NOx reducering: 1.000 m2 NOxOFF nedbryder NOx fra 120 biler, der hver kører 29 km pr. dag.
• Den sundhedsskadelige besparelse (sygehuse, læger, medicin etc.) for 1.000 m2 NOxOFF™ belægning er 1.700 kr. pr. år. I den forventede levetid på 15 år giver det en total besparelse på 25.500 kr.
 
Kilde: PHOTOCAT
 
NOxOFF overfladebehandling tilbydes som standard på 62,5 x 47 x 7 og 62,5 x 80 x 7 cm Fortovsfliser med fas, men øvrigt produktsortiment kan ordreproduceres.
 
Hent brochuren HER