12/10-2012

Belægning

Belægningssten skal gøre Viborgs nye rådhus tilgængeligt

IBF har leveret belægningssten til et nyt og meget spændende rådhusprojekt I Viborg. ”Tilgængelighedens By” skulle afspejle sig overalt i byggeriet. Også med visuelle markeringer, så det er nemt at orientere sig og finde den rigtige vej ind. Når man kommer til Rådhuspladsen, har belægningen derfor ledelinjer, som guider blinde og svagtseende frem til indgangen.

Entrepriseleder Henrik Sick Ejlersen, Arkil A/S Anlæg i Randers udtaler sig om projektet:
”Vi havde fornøjelsen at stå for den praktiske udførsel af anlægsentreprisen. Visionen med rådhuset var, at det skulle fremme udvikling, nytænkning og helhed. Og arkitekturen på det nye rådhus udstråler netop nytænkning med sine skæve vinkler og helt anderledes udtryk.”
Den 43.200 m2 store rådhusgrund indeholder rådhusplads - og park samt delvis overdækket parkeringsareal. Og landskabsarkitektvirksomheden LIW Planning, der har stået for design af
udenoms-arealerne, valgte at en del af arealerne skulle belægges i et mønster/bånd af betonfliser, granit/skifer og asfaltdele. Således, at de skæve vinkler i arkitekturen, fortsatte på arealerne udenfor og at mønstre/bånd også kunne fungere som ledelinjer for rådhusets besøgende.
Henrik Sick Ejlersen fortsætter: ”Overordnet, havde vi således ansvar for belægningen og gartnerarbejdet på de terrænnære og synlige arealer. I prospektet var forskrevet nogle fliser, der evt. først skulle produceres og leveres i hvide farver. Det var ikke nødvendigt, for de fliseprodukter havde IBF allerede.
I sådan et stort projekt spiller prisen en naturlig og væsentlig rolle. Men også her var IBF de mest attraktive. Det har været et godt samarbejde, og IBF har leveret lige efter forskrifterne.
Vi er i processen blevet bekræftet i, at det er med rette, at IBF er kendt for kvalitet og et både stort og bredt sortiment. Men også, at det fortsat er muligt at levere dette til en yderst fornuftig pris. Vi har været meget tilfredse med IBF - også i dette projekt”, slutter entrepriselederen.