12/10-2012

Afløb

Brøndbunde - helstøbte uden tilslutninger

Der er en rivende udvikling i gang hos IBF på brøndområdet. Således leveres alle brøndbunde uden tilslutninger nu som helstøbte med udragende bund og med opdriftssikring. Det gælder også for hovedparten af vore bunde i UNISEP-programmet. Der er tale om en klar produktforbedring, som reducerer/hindrer evt. støberevner. Den nye produktionsmetode er helt i tråd med IBF´s fortsatte ønske om at levere afløb og brøndprodukter, der er både brugertilpassede og miljøvenlige.

Helstøbte og vådstøbte brøndbundsløsninger tilbydes i et stadigt stigende sortiment, når det drejer sig om kunde-/projekttilpassede brønde med banket eller uden banket til sandfang. Læs mere om IBF Perfect