7/08-2012

Første kantstensbed i Danmark der nedsiver regnvand

For meget vand i kloakkerne kan både resultere i oversvømmelser og forurening. Sidste år var der problemer med badevandskvaliteten i Vejle Fjord, hvor Tirsbæk Strand mistede det blå flag, fordi de store regnmængder resulterede i, at der blev udledt urenset spildevand til fjorden. Vejle Spildevand og Vejle Kommune er i gang med at finde løsninger på dette problem, og én af løsningerne er, at lede mindre regnvand ned i kloakken og håndtere regnvandet lokalt.

- Op mod 40 procent af regnvandet kommer fra vejen, så der er meget at hente her. Derfor er potentialet for disse anlæg er rigtig stort, og vi er meget spændte på....