4/02-2013

Belægningssten

Gennembrud med ny belægning fra IBF

Skaber stabilitet, dræner vand og beskytter miljøet…
Permeable belægninger, der selv dræner regnvandet væk, vinder frem her i Danmark. De mange store regnskyl i både 2010 og 2011 blev startskuddet til, at IBF og NCC Råstoffer sammen besluttede at udvikle produkter til at løse det voksende problem. 

Permeable belægninger har været anvendt i både USA og Europa i 15-20 år. Med de klimaændringer vi desværre oplever, er behovet nu også her i Danmark. Udviklingsarbejdet mellem IBF og NCC Råstoffer har foregået intenst i et par år. Og de første IBF Perma-Drain® parkeringspladser er nu etableret med de nye anlægsprodukter. Indtil nu på en 500 m2 parkeringsplads ved seniorcentret i Nærum, en stor parkeringsplads ved Vandcenter Syd i Odense, Danva i Skanderborg og Amu Centret / Sandmoseskolen i Brovst.

Belægning med tre produkter
Permeabel betyder ”gennemtrængelig”. Og det er lige netop det, belægningsprodukterne fra IBF og NCC Råstoffer er.
En permeabel belægning er bygget op nedefra og består i hovedtræk af tre lag. Nederst på råjordsplanum lægges et bærelag, NCC DrænStabil, med en porrevolumen på ca. 30 %, der hurtigt kan optage endog meget store vandmængder. Vel at mærke uden, at bæreevnen stort set påvirkes. NCC DrænStabil ligner de bærelagsmaterialer, vi kender i forvejen – men har altså nogle helt specielle egenskaber.

Ovenpå bærelaget lægges afretningslaget, NCC DrænAf, der ligeledes kan transportere vand igennem – uden at miste sin bæreevne. Og øverst lægges så IBF Perma-Drain®, en specialudviklet belægning fra IBF, der gør det muligt for vand at trænge igennem fugerne– uden at gå på kompromis med stabiliteten.

IBF Perma-Drain® belægningen fås pt. i tre forskellige varianter – med forskellig funktion og æstetiske egenskaber. Alle tre belægninger kan lægges med maskine uden manuelt arbejde. I fugen lægges førnævnte afretningslag, DrænAf.

 

Hvordan fik IBF den nødvendige viden?

IBF er medejer af SF-Kooperation, et videncenter, der har til huse i Bremen. Og netop tyskerne har en stor viden på det permeable område. Så den viden kunne vi, som medejere, nyde godt af.

Men da IBF´s spidskompetence er belægningssten og betonvarer - måtte vi have en samarbejdspartner inden for bærelagsmaterialer med på banen. Og det blev NCC Råstoffer. De havde knowhow til at udvikle og producere et bærelagsprodukt med de særlige drænende egenskaber. Og de kan producere det flere steder i DK, hvilket også er vigtigt, da transportomkostningerne ellers vil blive for omfattende.

NCC leverer bærelagsmaterialerne pt. fra fire forskellige steder i DK og der arbejdes på en fortsat udvidelse af leverancesteder.

 

Fakta 

Bærelag: DrænStabil fra NCC Råstoffer

Afretning: DrænAf fra NCC Råstoffer

Sten: IBF Perma-Drain - 3 typer

Fuge: DrænAf fra NCC Råstoffer

 

Virker det så efter hensigten?
Vi ved i dag, at vi med IBF Perma-Drain® belægninger kan lede rigtig meget vand væk. Kommuner og rådgivere dimensionerer ud fra, at belægninger skal kunne lede 190 liter regnvand væk pr. sekund / pr. hektar i 10 min. - hvilket svarer til en 5 års-hændelse. Trods de officielle krav viser tests, at vi kan lede langt større mængder vand væk. På Vandcenter Syd i Odense har vi testet effekten – hvor vi ledte 5.000 liter vand ud på 30 m2 i en periode på 15 min. Effekten var overbevisende:
Vi ledte 1882 liter væk pr. sekund/ pr. hektar eller omregnet: 166 mm vand. Så resultatet taler sit tydelige sprog – det virker – og det virker endda langt mere end det forskrevne!

Permeable belægninger er gode for miljøet
Det er med permeabel belægning, som med alt andet. Det skal vedligeholdes for at bevare sin funktion. Ca. hvert 3. år skal halvdelen af fugen renses op (ca. 4 cm) – og der lægges nyt materiale i. Fordelen ved at foretage denne vedligeholdelse er også, at der i fugen samler sig en del for-urenende affaldsstoffer, som hermed fjernes i forbindelse med vedligeholdelsen og forhindres i at trænge ned og forurene grundvandet. I USA foretages vedligeholdelsen kun ca. hvert 5. år – men vi anbefaler ca. hvert 3. år.
De permeable belægninger har sin berettigelse mange steder, men især ved indkøbscentre, sportshaller, offentlige bygninger og større virksomheder er den yderst relevant og i både Tyskland og Holland giver myndighederne ligefrem økonomisk kompensation for disse permeable anlæg pga. dets miljømæssige fordele for samfundet.

Har du lyst til at høre med om vores nye belægningsteknologi så kontakt:

Salgschef Kim Falkenberg, IBF – mobil: 22 24 48 00 / Mail: kfl@ibf.dk