24/01-2012

Produktnyhed

Ig-afvandingskanal

IBF Ig-afvandingskanal er et nyt spændende produkt til linieafvanding hvor samlingerne udføres med den kendte Ig-gummiringssamling. Afvandingselementet er fremstillet således at overfladen har fald ind mod slidsen der afleder vandet med enten 25 eller 50 0/00 fald. Elementets ovale tværsnit giver optimal selvrensningseffekt selv ved mindre vandmængder. Elementet er 225 cm i længden og renseelementer er 100 cm med rist.

Interessen for elementet har været overvældende stor bl.a. kan nævnes at vi pt leverer omkring 4500 m til motorvejsprojektet ved Kliplev-Sønderborg og mange andre projekter er på bedingen.

Ig-afvandingskanalen er på grund af den store styrke - testet til 90 tons punktlast -og elementets størrelse specielt velegnet til vejanlæg og store pladser som f.eks. containerpladser, industripladser, lufthavne, landingspladser o.lign.

Læs mere på produktsiden