29/09-2016

Når BETON og natur mødes...

- ved den nye motorvej i Silkeborg. Broen over Gudenåen har med dens bropiller, der folder sig ud som fingre i vandet, et let og svævende udtryk.
 
Sti- og faunabroerne, der er opført som buebroer, giver en dramatisk men også smuk oplevelse, når trafikken på motorvejen møder dem. Eksempler på, hvor fint det kan gøres, når beton og natur mødes.
 
I forbindelse med etablering af den nye motorvej i Silkeborg, har IBF leveret beton til landskabsbroerne over bl.a. Gudenåen og Gubsø, faunapassage og cykelbro fra dyrehaven. Derudover betonvægge langs motorvej samt overdækning og bro ved Gødvad Bakke.
 
Lidt om ”al den beton”
Til etablering af Spunsen, som er gravet ned i forlængelse af broen ved Oslovej, på en 300 m lang strækning, er der total set leveret 40.000 m3 beton. For at sætte det lidt i perspektiv, så er der sendt over 3.500 vognlæs alene til denne del af motorvejsprojektet. Bundpladen er forankret for at kunne holde for vandtrykket fra undergrunden, så kørebanen ikke bliver oversvømmet. Betonen som er anvendt i midtervæggen er brandsikret. Den overdækkede del hviler på nedrammede pæle på bagsiden af stålspunsen. Dette sikrer, at loftet er båret uafhængig af spunsen, såfremt denne skulle ’smelte’ ved en meget kraftig brand. 
 
 
Byggeriet af den overdækkede motorvej er teknisk set mere udfordrende end resten af motorvejen. Både fordi overdækningen skal bæres af sine egne betonpæle, ikke af spunsvæggene - og fordi motorvejen på netop dette sted ligger under det naturlige grundvandsspejl. Grundvandsspejlets placering betyder også, at omkring 1 kilometer af den nedgravede motorvej, inklusiv de 300 overdækkede meter, skal være helt vandtæt, så kørebanerne ikke bliver oversvømmet af grundvand. Til dette har IBF leveret beton tilpasset denne komplicerede opgave. 
 
Til landskabsbroen ved Gudenåen, som er ca. 350 m lang, er der leveret ca 14.000 m3 beton. Arbejdet foregik fra en midlertidig bro, der var lavet på fundamentet af 2.000 træstammer, som var banket ned i den bløde åbund. Via denne interimistiske bro, blev betonen til bundfundamenterne leveret. Betonen som bærer søjlerne på åens bund, blev pumpet ned i 15 meter dybe nedbankede rør. Disse rør blev efterfølgende fyldt med en speciel beton til undervandsstøbning, iblandet et antiudvaskningsmiddel, der sørgede for at åen ikke blev forurenet af cementslam. Da betonens vægtfylde gjorde det umuligt, at sige hvor meget den endelige mængde ville lyde på, blev al beton pumpet ned i rørene i tæt radiokontakt med en dykker.
 
Faunabroen i dyrehaven lægger sig skråt mellem en meget høj skråning på den nordlige side og en noget lavere skråning på den sydlige side, mens faunabroen ved Nyløkkevej lægger sig mellem to mindre skråninger. Dette har naturligvis også resulteret i en vis forskel i de to broers spænd og buernes krumning. Det altafgørende til støbning af Danmarks største enkeltstående brobetonleverance på land, var leveringssikkerhed og hastighed. Med IBF’s store kapacitet, vognpark og personale kunne det lade sig gøre at levere næsten 4.000 m3 beton på 36 timer. 
 
Søjlerne der bærer broen over Gubsø er lavet af en specielt udviklet letflydende beton, der med sine egenskaber gjorde det muligt at støbe de høje søjler parvis, uden vibrering og som efter afforskalling stod glat og uden lufthuller.
 
I alt er der anvendt mere end 5.500 vognlæs IBF beton til de samlede projekter.
 
”IBF startede i 1990 sin produktion af fabriksbeton - og en af vores store styrker er, at vi tilpasser os de projekter vi deltager i, så de bliver løst på bedst mulig måde. Ensartethed i betonen spiller en stor rolle for vore kunder, og vi bruger mange timer på at kontrollere vores beton, så vores kunders forventninger opfyldes. Vores moderne og effektive produktionsanlæg gør dette muligt” - fortæller salgschef Michael Pedersen.
 
 
Se mere om IBF Fabriksbeton