11/11-2014

Perma-Drain® slubrer vandet i sig efter regnskyl...

Permeable belægninger, der selv dræner regnvandet væk, vinder frem her i Danmark. De mange store regnskyl i både 2010 og 2011 blev startskuddet til, at IBF og NCC Råstoffer sammen besluttede at udvikle produkter til at løse det voksende problem. 
 
Permeable belægninger har været anvendt i både USA og Europa i 15-20 år. Med de klimaændringer vi desværre oplever, senest i efteråret 2014, er behovet nu også her i Danmark. Udviklingsarbejdet mellem IBF og NCC Råstoffer har foregået intenst i et par år. Og de første IBF Perma-Drain® parkeringspladser er nu etableret med de nye anlægsprodukter. Indtil nu på en 500 m2 parkeringsplads ved seniorcentret i Nærum, en stor parkeringsplads ved Vandcenter Syd i Odense, Danva i Skanderborg og Amu Centret/Sandmoseskolen i Brovst.
 
Et aktuelt eksempel er også Frederiksberg Kommune, som har anvendt den miljøvenlige vejbelægning og anlagt Danmarks 1. klimavej. Den absorberende vej sikrer de omkringliggende områder mod skybrudsskader. Formand for Teknik og Miljøudvalget i Frederiksberg Jan E. Jørgensen fortæller: “Området ved Helenevej blev hårdt ramt under det seneste skybrud - men hvis alle vores veje havde været af den nye slags, havde vi slet ikke haft problemer”. Der faldt omkring 100 mm regn ned over hovedstaden den weekend - hvilket gav våde kældre mange steder. Men på Helenevej gav vandet ikke nævneværdige problemer.
 
Belægning med tre produkter
Permeabel betyder ”gennemtrængelig”. Og det er lige netop det, belægningsprodukterne fra IBF og NCC Råstoffer er. En permeabel belægning er bygget op nedefra og består i hovedtræk af tre lag. Nederst på råjordsplanum lægges et bærelag, NCC DrænStabil, med en porrevolumen på ca. 30 %, der hurtigt kan optage endog meget store vandmængder. Vel at mærke uden, at bæreevnen stort set påvirkes. NCC DrænStabil ligner de bærelagsmaterialer, vi kender i forvejen – men har altså nogle helt specielle egenskaber.
 
Ovenpå bærelaget lægges afretningslaget, NCC DrænAf, der ligeledes kan transportere vand igennem – uden at miste sin bæreevne. Og øverst lægges så IBF Perma-Drain®, en specialudviklet belægning fra IBF, der gør det muligt for vand at trænge igennem fugerne– uden at gå på kompromis med stabiliteten. 
 
IBF Perma-Drain® belægninger fåes i flere varianter - med forskellige funktioner og æstetiske egenskaber. Flere af belægningerne kan lægges med maskine uden manuelt arbejde. I fugen lægges før-nævnte afretningslag, DrænAf.
 
IBF Perma-Drain® vinder i 2013 “Industri Bygs Innovationspris” 
Prisen blev givet som en anerkendelse ved en særlig indsats, hvor innovation, samarbejde og værdi for kunden vægtes højt. Med prisen ønskede man at skabe opmærksomhed omkring den innovation, der foregår i byggebranchen og på de samarbejder, der bidrager til en øget produktivitet.
 
Har du lyst til at høre om vores belægningsteknologi så kontakt: Salgschef for udviklingsprodukter Kim Falkenberg, IBF, mobil: 22 24 48 00 / Mail: kfl@ibf.dk
 
Hent i øvrigt brochuren på Perma-Drain® her