25/02-2013

Seminar om dræn og vandmiljø

Den 20. marts 2013 kl. 12.00 – 15.30 hos AMU Nordjylland i Aalborg

Den øgede mængde nedbør – i form af hyppigere skybrud m.v. – skaber problemer i det bynære miljø. Samtidigt bliver en større og større del af overfladerne i byerne dækket med bebyggelse, asfalt, beton og fliser. Og problemer med både øget nedbør og øget overfladedækning forventes ikke at blive mindre de kommende år. Alt i alt stilles stadig større krav til kloaknettet, der er omkostningstungt at gennemføre kapacitetsudvidelser på.

Udfordringerne kræver en alternativ løsning! På seminaret vises løsninger på, hvordan overfladebelægninger (permeable belægninger) til indkørsler eller pladser lader regnvand sive igennem – og fortsat er velegnet til gang eller kørsel. Dette aflaster kloaknettet og rensningsanlæg.

Se invitation her

Program

12.00 Ankomst, let forplejning og velkomst

12.30 Permeable løsninger – fra idé til i dag
v/Kim Falkenberg, salgschef, IBF
v/Michael Brask, salgschef, NCC

13.00 Muligheder og begrænsninger ved permeable belægninger
v/Søren Gleerup, civilingeniør, Gleerup RCI

13.20 Dokumentation og test af permeable belægninger
v/Thomas Pilgård, civilingeniør, Teknologisk Institut

13.40 Pause

14.00 Skepsis som bygherre – og erfaringer fra etablering og drift
v/Anders Knudsen, bygningsingeniør, Vandcenter Syd

14.20 Spændende løsninger på de æstetiske områder
v/Søren Kristensen, anlægsteknolog og Landskabsarkitekt maa, MDL., GRÜN

14.40 Udenlandske erfaringer og idéer på permeable belægninger
v/Jan Støvring, senior konsulent, landskabsarkitekt MDL, Skov og landskab,
Københavns Universitet

15.00 Panel-diskussion og spørgsmål fra salen

15.30 Tak for i dag.

Tilmelding:
Tilmeld dig på telefon tlf. 9633 2211 eller mail til: seminar@amunordjylland.dk Herefter modtager du en bekræftelse og oplysning om indbetaling. 

Pris for deltagelse
Der er et deltagergebyr på kr. 200,- inkl. forplejning.

På gensyn til et spændende seminar – inviter gerne din kollega med!