12/10-2012

Afløb

Unisep - Nyhed der skiller sig ud

Unisep-produktprogrammet fra IBF er populært og solgt/installeret i mange europæiske lande. Al indmad i udskillerne er udført i aluminium eller rustfrit stål.
Programmet omfatter sandfang, fedtudskillere, olie/benzinudskillere, koalescensudskillere, lameludskillere, magasinbrønde, målebrønde og prøveudtagningsbrønde.

Nyhed, der skiller sig ud
IBF udvider leveringsprogrammet med UNISEP koalescensudskiller med integreret prøveudtagning.Den integrerede prøveudtagningsenhed fra IBF er, ligesom den øvrige indmad i udskillerne, udført i rustfri stål. I prøveudtagningsenheden er indbygget 22 cm fald, således at kravet om minimum 20 cm frit faldende stråle for prøveudtagning er mere end opfyldt.
Til prøveudtagningsenheden er ligeledes udviklet en flaskeholder, der kan benyttes ved både almindelige prøveudtagningsbrønde og den integrerede løsning. Løsningerne præsenteres som nævnt også på Vandtek messen i Odense.