8/07-2016

Vandet var væk - få timer efter voldsomt skybrud

Klimaforandringerne betyder, at vi i Danmark oplever større nedbørsmængder end tidligere. Vi ser gang på gang oversvømmede veje, boligområder og kældre. Jorden og kloakkerne kan ikke nå at absorbere vandet.
 
Kloaknettet er i mange kommuner ikke dimensioneret til at rumme de efterhånden unormalt store mængder vand, og der er derfor behov for effektive løsninger, som kan fremme vandafledningen. IBF’s permarør og permabrønde er en nyudviklet løsning, som kan håndtere denne udfordring.
 
Brugbar jord allerede efter få timer...
I Horsens har man lang en tradition for afholdelse af udendørskoncerter - og specielt området omkring det gamle fængsel, bliver hyppigt anvendt til koncerter. Her er man dybt afhængig af et afvandingssystem, der kan håndtere de voldsomme skybrud. I foråret 2016 havde FÆNGSLET i samarbejde med Grøn Vækst Horsens etableret en LAR-løsning med permabrønde fra IBF. Selvom troen på systemet var stor, skulle det nu stå sin absolutte prøve, da uvejret ramte en onsdag i juni - og der faldt 115 mm nedbør.
 
Claus Petterson, chef for FÆNGSLET fortæller: “Koncertpladsen fremstod brugbar allerede få timer efter skybruddet - så vi må sige at afvandingen af koncertpladsen er bestået. At vi så opnår dette indenfor en bæredygtig ramme, hvor vi nedsiver regnvandet fra mere end tre ha, er jo en ekstra gevinst. En miljøprofil er en del af alle moderne virksomheder - også koncertsteder”.
 
Frode Frederiksen, Grøn Vækst Horsens siger: “Vi har i samarbejde med FÆNGSLET arbejdet med at forbedre publikumsfaciliteter på koncertpladsen. På baggrund af Byrådets ønske om at vi understøtter ny og grøn teknologi, rettede vi henvendelse til IBF om opgaven med at sikre LAR (Lokal afledning af Regnvand) på koncertpladsen. Vi fik et konstruktivt medspil fra dag et og står i dag med et resultat, der langt overstiger vores forventninger. 
 
Der er ikke tvivl om, at vi og andre kommuner kommer til at anvende teknologien i arbejdet med klimasikring og dermed er der et forretningspotentiale, der kommer til at skabe arbejdspladser i branchen”. 
 
IBF’s Permarør og permabrønde er et bæredygtigt system til nedsivning af regnvand, som er fremstillet af en porøs beton, der både er stærk nok til at bære tung trafik, når brønd og rør er anlagt under vejbanen, og samtidig tillader regnvand at sive ud gennem rørets betonvæg. Når betonen netop tåler et højt tryk fra tung trafik, opbygges den direkte under befæstelsen. Alternativt opbygges systemet som et sideanlæg. 
 
Normalt opbygges et system af serieforbundne rør og brønde, med indløb i den ene ende. Derved er det også muligt at følge med i hvor meget af kapaciteten der udnyttes i systemet. Vandet som opfanges i brøndene ledes ud i undergrunden og vandet håndteres dermed lokalt. Systemet kommer ikke i kontakt med de eksisterende kloaksystemer. Permarør og -brønde passer i størrelse og dimensioner til det eksisterende kloaknet, hvilket betyder, at det ikke er nødvendigt at udskifte hele kloaknettet for at skabe større kapacitet.
 
Rørets betonvægge opsamler og tilbageholder olie- og tjærerester samt andre miljøskadelige stoffer, som regnsvandet skylder væk fra vejbanen. Samtidig kan filtersandet omkring rørene også tilbageholde stoffer, det betyder at vandet er rent, når det når tilbage til grundvandslagene.
 
Brochure kan hentes HER
 
For mere information, kontakt: Martin Rosendahl på mail: mro@ibf.dk.