5/09-2016

Afløb

VandTek16

Besøg IBF på VandTek16 messen den 20. - 22. september 2016 i Lokomotivværkstedet, København.

På VandTek16 fortæller vi bl.a. om, hvordan man med dokumenteret succes kan håndtere svovlbrinteproblemer på en miljøvenlig måde ved brug af offerledninger. Derudover om lokal nedsivning af regnvand med Permabrønde og –rør, og hvorfor FÆNGSLET i Horsens er så begejstret for netop denne løsning. Du kan også få en masse at vide om konstruktion af store rør og hvorledes det sikres, at dokumentationen lever op til både danske og europæiske krav. Vi fortæller om presrør, bassiner, olieudskillere, afvandingskanaler, projekttilpassede fuldstøbte brønde, tørstøbte rør fra Danmarks nyeste og mest avancerede produktionsanlæg og meget, meget mere i ”En verden af beton”.

Du finder os på stand: 3036.