UNISEP Lameludskiller med centralsektion 20/35-400 l/s

UNISEP Lameludskiller med centralsektion 20/35-400 l/s

Kopier teksten og indsæt i udbudsmaterialet:

Udskilleren skal være fuldskalatestet iht. kravene i DS/EN 858-1. Dokumentation for fuldskalatest skal fremgå af KS-materialet. Udskilleren skal udskille olie/benzin som hhv. klasse I og klasse II. Derudover skal det fulde maximale hydrauliske flow føres igennem udskilleren således, der sker en ikke-klassificeret renselse ved flowet over klasse II. Der må ikke etableres by-pass. Udskilleren skal være udført med opdriftssikring og i fuldstøbt beton af så høj kvalitet, at coatning er unødvendig. Betonen skal være beregnet for svær trafiklast – 130 kN. Samlinger mellem udskillergods og ved rørtilslutninger skal være i henhold til EN 1917 og DS 2420-2. Sammenstøbning af udskillerens betondele accepteres ikke. Udskilleren skal være etableret med højvandssikring, der ved ekstreme opstuvninger eller højvande sikrer, at opsamlet olie forbliver i lamel-udskilleren. Udskillerindmaden skal være udført i søvandsbestandig aluminium og oliebestandigt ABS-plast. Udskilleren skal mærkes indvendigt med rustfri stålplade (CEmærkat) præget med minimum: løbsstørrelser, klasse, NS, produktionssted, samlingsdato, testgrundlag og fabrikat. Der skal monteres kombineret olie-/niveaualarm i udskilleren.

Nominel størrelse (NS): 20/35 l/s
Hydraulisk kapacitet: 400 l/s
Klasse: kl. I/kl. II -
HK Tilslutninger: 2 stk. ø600 beton
Olielager: 1.470 liter
Slamfang: 700 liter
Vægt af tungeste del: 4.000 kg

Udskilleren kan leveres af IBF Betonvarer A/S