1 af 3
Rør fra ig-serien
2 af 3
Ig rør i beton
3 af 3
Betonrør fra ig-rørsystem

Ig-rørsystemet

Ig-rørsystemet omfatter uarmerede og armerede rør samt tilhørende komponenter, der skal til for at skabe det komplette afløbssystem.

Ig-rørene er betonrør med en tætningsring istøbt rørets muffe. Samlingen er en glidesamling, der sikrer tæthed og fleksibilitet, samt gør lægningen af rørsystemet hurtigt og sikkert.

Ig-rørene produceres i to typer:

  • for de mest almindelig forekommende lægningsdybder
  • for større lægningsdybder eller specielle lægningsforhold (specialrør).

Forskellen mellem de to rørtyper er udelukkende deres bæreevne i jord, og de kan derfor samles med hinanden.

Rørenes lægningsdybder fremgår af brochuren "Ig-rør" .

Ig-rørene kan efter ordre leveres til større lægningsdybder end de for specialrørene angivne. Ig-rørenes karakteristiske bæreevner fremgår af brochuren "Ig-rør" og er dokumenterede ved en styrkeprøvning til brud.

Styrkemæssig dokumentation kan om ønsket afgives ved rørberegning.