Betontyper

IBF Fabriksbeton er BETON TIL TIDEN. Fra grusgrave rundt i Danmark, fragtes grus og sand til den nærmeste IBF blandestation. Her blandes betonen til bl.a. grovbeton, slidlagsbeton, flydebeton, undervandsbeton, anlægsbeton og thermobeton.
Udover støbning af gulve, dæk, fundamenter, søjler, broer, veje, belægninger og slidlag m.m. laver vi specialløsninger, som f.eks. indfarvede betonvægge med unikke strukturer, arkitektoniske elementer o.lign. i tæt dialog med arkitekten. Processer der kræver høj standard og præcision.
Betonsiloklodser Esbjerg Havn

Betonsiloklodser

Grovbeton

Find din fabriksbetonafdeling

Find din fabriksbetonafdeling

Flydebeton/Vibrationsfri

Slidlagsbeton

X-tremeFUNDA færdigarmeret beton

IBF Drænbeton

Drænbeton

IBF gulvbeton

Gulvbeton

fugebeton

X-tremeFUGEBETON

Undervandsbeton

Jordfugtig beton

Jordfugtig beton

Mobilblander thermobeton

IBF Thermobeton

Rørfyld til afløb

Specialprodukter: Rørfyld

Beton

IBF fabriksbeton er ”Beton til Tiden,” og omfatter bl.a. støbning af gulve, dæk, fundamenter, søjler, broer, veje, belægninger, slidlag m.m. samt specialløsninger  i beton og undervandsbeton. Betonen leveres i egne betonblandere.

Fra sten til beton

Beton fremstilles af sand, sten og grus, der fragtes ind til den nærmeste IBF betonværk, og sammen med cement og vand blandes til beton. Vi kan fremstille flere typer beton afhængig af opgaven, og producerer bl.a. grovbeton, slidlagsbe­ton, flydebeton, undervandsbeton, anlægsbeton og thermobeton. Udover støbning af gulve, dæk, fundamenter, søjler, broer, veje, belægninger og slidlag m.m. laver vi specialløsninger som f.eks. indfarvede betonvægge med unikke strukturer, arkitektoniske elementer o.lign. i tæt dialog med arkitekten. Processer der kræver høj standard og præcision.

Vores erfaring bruger vi løbende til at investere i opdateret produktionsudstyr og teknologi. Når opgaven kræver det, bruger vi vores knowhow til at skabe kundetilpassede løsninger.

Beton siden 1991

Produktionen af fabriksbeton startede i Ikast i 1991. I dag har IBF betonværker, der dækker det meste af Danmark. Det betyder, at vi ved meget store opgaver kan have flere afdelinger som back-up. Vi kan dermed håndtere meget store opgaver som støbning af en kartoffelmelssilo eller en motorvejsbro. Få et overblik over udvalgte opgaver under referencer.

Betonkanoner til opgaven

Vi leverer betonen i egne betonkanoner, der har en kapacitet på op til 16 m3. Vi har betonpumper fra 24 til 58 meter, hvilket betyder vi kan løse en opgave på steder, hvor der ellers er svært fremkommeligt for en stor betonkanon. Disse kan anvendes til alt lige fra tilbygninger, nyt gulv i huse, udlægning med slange, bro-pumpninger, store gulve, pumpninger der skal højt op eller over andet byggeri samt ved store gulve, gylletanke o.lign.

Kvalitetssikring af betonen

Til hvert betonværk har vi tilknyttet eget laboratorium. Her tester vi betonen løbende, så vi sikrer kvaliteten af den leverede beton.  Ensartethed i betonen spiller selvfølgelig en stor rolle, og vi bruger mange timer på at kontrollere vores beton, så disse forventninger opfyldes. Et bredt og veldokumenteret produktprogram gør det muligt at fokusere på kundernes behov og ønsker. Vi garanterer, at den er kvalitetssikret og lever op til gældende krav.

IBF Fabriksbeton omfatter standardvarer og funktionsbetoner i henhold til DS/EN 206 og DS/EN 206 DK NA samt funktionsbetoner i henhold til egen deklaration.

Udvalgte projekter med IBF beton

Vi har bl.a. leveret beton til de specialdesignede vægge til Heart Kunstmuseum i Herning. Her er væggene indfarvet i hvid beton og facaderne er blevet tillagt en unik, krøllet tekstiloverflade. Et resultat som kun kan opnås ved at støbe in-situ eller på godt dansk ’på stedet’.

Motorvejsbroen over Gudenåen har med sine bropiller, der folder sig ud som fingre i vandet, et let og svævende udtryk. Sti- og faunabroerne, der er opført som buebroer, giver en dramatisk, men også smuk oplevelse, når trafikken på motorvejen møder dem. Eksempler på, hvor fint det kan gøres, når beton og natur mødes.

Den gode dialog

Når vi leverer og pumper beton - er den gode dialog vigtig for os. Chaufføren bærer ansvaret for, at betonen leveres korrekt.