1 af 6
Bygværker
2 af 6
Bygværker
3 af 6
Bygværker
4 af 6
Specialløsninger i beton til afløb
5 af 6
Specialløsninger afløb
6 af 6
Specialløsninger afløb i beton

Bygværker

På vores fabrikker rundt i landet produceres store som små specialbygværker, der leveres direkte på byggepladsen og sættes ned i den forarbejdede jord. En hurtig og effektiv proces, som sparer tid og mandetimer. Samtidig undgås arbejdet med dyr forskalling. Det er derudover en sikkerhedsmæssig attraktiv løsning.

Nedenfor finder du en oversigt over vores standard afløbsbygværker. For at mindske erosionen af jordoverfladen forårsaget af rindende vand, anvendes rørind-/udløb til sikring ved skråninger og lignende.

Produktoversigt IBF Bygværker

Film: Indsættelse af bygværk

På filmen sættes et 9,40 x 2,40 meter stort IBF åbent sandfang ud. Fra det forlader fabrikken til det er sat i den forarbejdede jord, er der gået få timer. Se med her:

 

 

 

Note: Pr. 01.01.2016 afløbsbygværk VD 26631 er udgået og erstattet af VD 26632.