ig rørbøjning i beton

Ig-bøjninger

Ø20-60 cm

Ig-bøjninger produceres som ig-rør i de tilsvarende dimensioner.

Der produceres to typer:

 

Rørdiameter Udførelse
Ø20-60 cm Udføres med plan over- og underside
Ø40-50 cm Udføres som cirkulære rør

 

Bøjninger

Til store Ig-rør foretages retningsændringer oftest i bøjninger.

Hvis bøjningens vinkel ikke er større end 30-35o, fremstiller vi den typisk ved at overskære et af projektets rør i den halve vinkel af den ønskede bøjningsvinkel, dreje den ene part 180om længdeaksen og lime delene sammen igen. 

Med denne metode opnås en bøjning med samme kvaliteter som rørene og da fremstillingsprocessen er relativ hurtig, kan vinklen "justeres" indtil 5-10 dage før brug.

Er den ønskede bøjnings vinkel større end de 30-35o, bør der, af hensyn til de hydrauliske forhold, overvejes at anvende 2 bøjninger.

En yderligere fordel ved anvendelse af bøjninger er, at der er langt mindre hydraulisk modstand, end modstanden i en brøndløsning.

 

For yderligere information:

Kontakt Teknisk Salg på tlf. 63 62 01 00 eller e-mail:ibf@ibf.dk