noxoff fortovsfliser

Hvad er NOx?

NOx kaldes også kvælstofilter og er gasser, der dannes fra kvælstof- og iltforbrænding under højt tryk og høje temperaturer. NOx består af både NO og NO2. Gassen NO2 er sundhedsskadelig for mennesker.
 
Luftforurening er en af vor tids store globale miljøudfordringer. Konsekvensen af luftforerening er tabte leveår og dårlig livskvalitet for alt for mange.
 
I 2014 var udendørs luftforurening årsag til 1.150 for tidlige dødsfald i Region Hovedstaden. Et for tidligt dødsfald svarer til omkring 10,6 tabte leveår. I 2025 forventes antallet af for tidlige dødsfald ifølge den nye rapport at være faldet til blot 1.010.
 
Listen af øvrige skader på helbredet fra luftforurening er lang og omfatter kronisk bronkitis, gener for børn og voksne med astma, hospitalsindlæggelser i forbindelse med luftvejslidelser og blodprop i hjernen, tilfælde af hjertesvigt samt lungekræft.
 
(Kilde: Miljøstyrelsen, Vurdering af luft og støj 2018)
 

IBF fortovsfliser med NOxOFF renser luften...

 
Det lyder næsten for til at være sandt, men teknologien er faktisk ganske enkel; IBF fortovsfliser produceres som 2-Lagsbeton og tilføres titandioxid i produktionsprocessen, ved en teknik udviklet i samarbejde med PHOTOCAT. Når solens stråler rammer den behandlede flise aktiveres det virksomme stof i NOxOFF overfladen. Behandlingen indfanger, indkapsler og nedbryder kvælstofoxiden i luften ved hjælp af sollys. De nedbrudte partikler skylles herefter væk fra fliserne med regnvandet. 
 
 
 

 
Se demofilm fra parkeringspladsen ved Børneenheden i Horsens: