IBF Afløb

- er meget mere end bare betonrør. IBF er en væsentlig leverandør og har været med til at præge udviklingen i mere end 50 år.

 

Rørsystemer

IBF ig-rør er et komplet rørprogram omfattende rør og fittings i dimensioner fra Ø200 - Ø2500 mm. ig-røret er det eneste betonrør med istøbt tætningsring.

Brøndsystemer

IBF Brønde er et komplet brøndprogram omfattende et stort standardprogram i brøndgods og fittings til hurtig levering. IBF brøndgods samt standardbrøndbunde produceres til lager til hurtig levering.

IBF Unisep

Unisep-Udskillere

Unisep-produktprogrammet omfatter sandfang, fedtudskillere, olie/benzinudskillere, koalescensudskillere, lameludskillere, magasinbrønde, målebrønde og prøveudtagningsbrønde.

Betonrør fittings

Fittings

Et karakteristika for alle komponenterne er den istøbte gummiring, der ikke kan skubbes ud af sit leje. Hermed sikres en korrekt samling. Systemet giver en hurtig og økonomisk lægning.

Klimasikring

IBF Afløb er en væsentlige leverandør til klimsikringsprojekter. Vi har landets bredeste standard brønd- og rørprogram, suppleret med det stærkeste specialprogram til håndtering af skybrud og monterregn.

Linjeafvanding

Linjeafvanding

IBF Linjeafvanding er på grund af den store styrke og de store elementer meget velegnet til f.eks. motorveje, container-, industri- samt flyvepladser og lignende.

Pakninger

IBF udfører selv boreopgaver i forbindelse med leverancer og lagerfører bl.a. den VA-godkendte Multi-Seal pakning, der benyttes ved borehuller. IBF kan desuden tilbyde CE-mærkede brøndstiger, der er testet af Teknologisk Institut.

IBF Afløb

IBF afløb omfatter rørsystemer, brønde, Unisep-udskillere, fittings, afvandingskanaler og tilbehørsprodukter som pakninger - kort sagt alt indenfor beton, der ligger under motorveje, huse og byer. Vi har været en del af branchen i over 50 år, hvor vi sammen med vores samarbejdspartnere har udviklet innovative løsninger til branchen. Alle vores rør er CE-mærket og fremstillet i henhold til standarderne DS/EN 1916 og DS 2420-1. Vi er desuden 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen, BVK, som er med til at sikre produkter af høj kvalitet. Vi kontrollerer desuden løbende vores produkter på egne laboratorier.
Vores dygtige kollegaer sidder klar til at hjælpe med rørberegning og brøndtegning, så løsningen bliver tilpasset det enkelte afløbssystem. Du kan også finde bestillingsskemaet til rørberegning og brøndtegningsskemaet her på ibf.dk. Kontakt din nærmeste IBF konsulent, og lad os hjælpe med at løse dit projekt, hvad enten det er stort eller lille afløbsprojekt.

Produktion af afløbsrør

Vi har flere produktionssteder i Danmark, der gennem årene er blevet udviklet og tilpasset, så der i dag ikke er andre steder i landet, der matcher processen for IBF afløbsrør. Til alle produktionsenheder, er der tilknyttet eget laboratorium, hvor kvaliteten af produkterne tjekkes løbende. 

ig-rør (rør med istøbt glidesamling)

IBF ig-rør er et stort program indenfor rør og fittings i dimensioner fra Ø150 - Ø2500 mm. I ig-røret er der istøbt en glidesamling, som giver en tæt og fleksibel samling. Selve lægningen af ig-rør sker desuden hurtigt og sikkert. ig-røret produceres i tre typer; Type A, som er et standardrør, der anvendes ved de mest almindeligt forekommende lægningsdybder. Type B og C, er derimod forstærkede rør. De kan være forstærket enten ved øget godstykkelse (B) eller med armering (C), som anvendes ved større lægningsdybder. ig-rør i dimensionerne fra Ø150 - Ø2000 mm produceres som tørstøbte rør. ig-rør i dimensionerne fra Ø1600 - Ø2500 mm produceres som vådstøbte rør. 

Brønde

IBF Brønde er et komplet brøndprogram omfattende et stort standardprogram i brøndgods og fittings til hurtig levering. Brønde kan anvendes til tag- og vandafvanding, spulebrønde eller som adgangsbrønde til indvendige skaktdiametre. 
IBF brøndgods samt standardbrøndbunde produceres til lager til hurtig levering. Derudover specialproduceres Perfect brønde, MAXI brønde og Special-bygværker individuelt tilpasset det enkelte projekt. Brøndene produceres med banket eller sandfang, med tilpassede vinkeldrejninger og løbsstørrelser/-typer, således tilslutning til alle ig-rør og de mest gængse plastrør muliggøres uden fordyrende overgangsstykker. Der findes brønddele/-løsninger til ethvert formål. Brøndprogrammet omfatter brønde til tag- og vejafvanding, spulebrønde i Ø600 mm og adgangsbrønde til afløbsanlæg med indvendige skaktdiametre fra Ø1000 til Ø3500 mm. 
IBF Perfect brøndbunde har optimale hydrauliske forhold, fordi fald og løbstværsnit ikke ændres ved brøndene. Endvidere har den vådstøbte overflade en meget lav ruhed. Alt dette er med til at sikre selvrensning og høj vandføringsevne. Den individuelle opbygning med forskellige tilslutninger og placeringer, er den kritiske faktor i fremstillingen af brøndbunde. Med IBF Perfect brøndbunde sikres det at du får en specialstøbt brønd præcist efter dine ønsker og behov. De helstøbte brøndbunde med banket sikrer dig en homogen sammenhængende konstruktion uden støbeskel. 
IBF Perfect brøndbunde har optimale hydrauliske forhold, fordi fald og løbstværsnit ikke ændres ved brøndene. Endvidere har den vådstøbte overflade en meget lav ruhed. Alt dette er med til at sikre selvrensning og høj vandføringsevne.