1 af 3
Afløbskantsten
2 af 3
Afløbskantsten
3 af 3
Afløbskantsten

Afløbskantsten

IBF har i tæt samarbejde med Horsens kommune udviklet en afløbskantsten, som giver helt nye muligheder med hensyn til at håndtere regnvandet fra vejen samt fra befæstede arealer.
 
Vandet løber ind i kantstenen via nogle støbte slidser og ned i et ø 12 cm hulrum i kantstenen, hvor vandet så via kantstenens hulrum ledes videre til sandfangsbrønde og igen videre til recipient eller permeabel bærelag / IBF Perma brønd.
 
Med IBF afløbskanten åbnes der for helt nye muligheder for at håndtere regnvandet uden de trationelle vejriste. 
 
Kantstenen er lavet så den passer ind i 9/12x30x100 familien med tilhørende hjørner og kurvesten.