1 af 3
IBF bassinløsninger
2 af 3
IBF bassinløsninger
3 af 3

Bassinløsninger

En bassinledning er et underjordisk afløbssystem til håndtering af store mængder regn- og spildevand. Bassinledningen kan tage over, når det eksisterende afløbssystem ikke kan klare vandmængderne, fx ved kraftige regnskyld. Vandet kan stå i bassinledningen og langsomt løbe retur til kloaksystemet og videre til rensningsanlægget, når presset er taget af det eksisterende afløbssystem. 

Bassinledningen er sammensat af ig-rør og fittings, der findes i dimensioner fra Ø150 - Ø2500 mm. Find mere info om ig-rør i brochuren.

Case: 1300 m bassinledning under Kystvejen

Med Nordvand som bygherre, Rambøll som rådgiver og NCC som entreprenør har IBF leveret en 1,3 kilometer lang bassinledning fra Bellevue Strandpark til Skovshoved Havn. Bassinledningen består af ca. 300 meter ø2.500-rør og ca. 1.000 meter ø2.000-rør og er placeret helt ud mod Øresund, i den trafikerede Kystvej fra København og op langs kysten mod Bellevue Strand. Bassinledningen ligger således under den nyrenoverede promenade i 4-6 meters dybde.

Bassinledningen medvirker til at give færre udløb af spildevand direkte i Øresund - til glæde for såvel miljø som for badegæster.

Kystvejen er etableret i 1930’erne, hvor man har fyldt vejen op med indpumpet sand. På grund af at bassinledningen er etableret helt ned til Øresund, har der været særlige krav til den anvendte beton i rørene, og det har desuden været nødvendigt at etablere to tætte spunsvægge langs hele rørstrækningen.