1 af 6
2 af 6
3 af 6
4 af 6
5 af 6
6 af 6

LAR Løsninger

- til permeable afløb og belægninger samt regnbede, bassiner og vandrender.
 
IBF LAR løsninger er en produktgruppe, der kan anvendes til en lang række opgaver med lokal håndtering af regnvand. Med det store udvalg er det altid muligt at finde en velegnet løsning, når det drejer sig om nedsivning, forsinkelse eller opmagasinering af regnvandet.
 
På grund af de større mængder regnvand og flere befæstede arealer er det blevet nødvendigt at mindske presset på de etablerede afløbssystemer. Det kan gøres på flere måder:
- nedsivning af vandet
- forsinkelse af vandet
- opmagasinering af vandet
 
IBF har LAR løsninger indenfor:
Permeable belægninger
Regnbede
Vandrender og linjeafvanding
Permeable afløbssystemer
Bassinløsninger med rør