1 af 3
IBF Vandrender
2 af 3
IBF Vandrender
3 af 3
IBF Linjeafvanding

Vandrender og linjeafvanding

Til transport af regnvandet til regnbede, permeable afløbssystemer eller andet, har IBF en lang række vandrender - såvel åbne som lukkede render. På hver deres måde transporterer de regnvandet til det ønskede sted. Med åbne render kan vandet bidrage som et æstetisk element på den aktuelle lokalitet.