Lecablokke

Lecablokke

Lecablokke 600 og Lecablokke 800

Lecablokkens anvendelse 

Lecablokken er ideel til byggeriet på grund af dens lave vægt kombineret med blokkens isolerende egenskab og høje styrke. Foruden de almindelige Lecablokke findes også Lecatermblokke, der kombinerer letklinkeblokkenes gode egenskaber med ekspanderet polystyren (EPS). Lecatermblokken er meget effektiv til anvendelse i byggeriet, da den findes i en ekstra længde, som gør sætningen hurtigere og dermed mindsker arbejdstiden. Læs mere om Lecatermblokken her.

De almindelige Lecablokke 600 anvendes i stor udstrækning til de øverste skifter i fundamenter grundet den gode varmeisolering, høje styrke og de fugtmæssige egenskaber. Desuden anvendes de til massive og hule mure, brandvægge m.m.

Lecablokke 800 anvendes til vægge, skillevægge og fundamenter, hvor der er krav til øget styrke eller lyddæmpning. Formatet (L x H) er 490 x 190 mm svarende til 500 x 200 mm som indbygningsmål. Blokke med anden deklareret middeltørdensitet end 600 kg/m³ vil være forsynet med supplerende mærkning.

Fremstilling

Lecablokke er fremstillet af Leca®letklinker, vand og bindemiddel, og giver - når de tre elementer sættes sammen til en Lecablok, en isolerende blok på grund af de mange hulrum i blokken. Lecablokken er desuden med til at frostsikre byggeriet.

Modtagelse af Lecablokke

Lecablokke leveres på paller. Blokkene vil ved levering stadig indeholde en del vand fra produktionsprocessen, som dog forsvinder ved udtørring og fordampning den efterfølgende tid, efter at Lecablokkene er bygget ind i konstruktionen. Lecablokke 600 vil således ved levering normalt have et fugtindhold på ca. 15 %, mens Lecablokke 800 typisk har et fugtindhold på 11 %. Blokkene bør altid overdækkes, også efter at der er taget blokke fra pallerne. Når blokkene er indbygget, og udtørringen af byggeriet er afsluttet, vil Lecablokkene have en middeltørdensitet indenfor deklarationerne.

Tilskæring af Lecablokke

Ved tilskæring af Lecablokke er det vigtigt, at der anvendes det rigtige værktøj. Blokkene er lette at dele med en almindelig blokklipper eller en håndsav med hårdmetaltænder. Ved tilskæring af Lecablokke til f.eks. vinduesfalse eller døråbninger, kan man med fordel save flere blokke ad gangen. Sav eksempelvis tre stk. 10 cm Lecablokke eller to stk. 15 cm blokke sammen. Også anden bearbejdning kan udføres på Lecablokken, så den kan tilpasses det enkelte projekt. Der kan udføres rillefræsning, boring eller anden tilpasning med værktøj beregnet til beton. Husk desuden at anvende åndedrætsværn med partikelfilter ved bearbejdning af Lecablokken.

Opbygning af kælderydervægge

Ved opmuring af kælderydervægge med Lecablokke, mures direkte på betonfundamentet uden mellemliggende murpap. Den beskedne sugning i Lecablokken betyder, at der er bedre tid til at rette blokkene ind, hvilket med fordel kan gøres med en klaphammer. Ret blokken til med det samme, inden at mørtlen ”suges død.” Netop ved kældervægge, der skal modstå jordtryk, er det vigtigt at der opmures med fyldte vægge i hele væggens tykkelse. Anvend f.eks. en mørtel som kalkcementmørtel (KC 20/80/550) eller en funktionsmørtel (MC 4,5). For at opnå bedst mulig vedhæftning over hele arealet udlægges mørtlen som to langsgående mørtelpølser i en sådan mængde, at mellemrummet mellem mørtelpølserne netop udfyldes ved opmuringen.
Husk altid at være opmærksom på arbejdsstilling ved arbejde og håndtering af Lecablokke. Løft blokkene tæt på kroppen og undgå vrid.

Find mere information

Vi henviser desuden til Blokforeningen, som er en del af Dansk Beton. På foreningens hjemmeside finder du et bredt udvalg af vejledninger til anvendelse og håndtering af Lecablokke.

Specifikation

Leca-blokke 600

Bredde/LængdeTykkelseFarverDB - varenr.Antal ca. stk/m2
 
49 x 1910Grå 8436065 -
49 x 1912Grå 1281784 -
49 x 1915Grå 8436073 -
49 x 1919Grå 8436081 -
49 x 1923Grå 8436099 -
49 x 1929Grå 8436107 -
49 x 1933Grå 8436115 -
49 x 1935Grå 5730112 -
25 x 1929Grå 1895444 -
25 x 1939Grå 1815415 -

Leca-blokke 800

Bredde/LængdeTykkelseFarverDB - varenr.Antal ca. stk/m2
 
49 x 1912Grå 1456453 -
49 x 1915Grå 1456454 -
49 x 1919Grå 1456455 -
49 x 1923Grå 1456456 -