1 af 3
IBF Polyform Flex
2 af 3
IBF Polyform Flex
3 af 3
IBF Polyform Flex

Polyform Flex

IBF Polyform Flex anvendes i forbindelse med inddækning af skorstene, mod vægge og vinduer, kviste, skotrender og ovenlysvinduer.
 
Polyform Flex er udført i PIB kompositmateriale med integreret aluminium strækgitter. Bagside med fuldklæbet butylbånd i fuld bredde. Brugervejledning findes i databladet.