1 af 9
IBF Easyblokke
2 af 9
IBF Easyblokke
3 af 9
IBF Easyblokke
4 af 9
IBF Easyblokke
5 af 9
IBF Easyblokke
6 af 9
IBF Easyblokke
7 af 9
IBF Easyblokke
8 af 9
IBF Easyblokke
9 af 9
IBF Easyblokke

Easyblokke

Nu er det blevet endnu nemmere at montere en rustik og smuk støttemur. IBF Easyblokken er udviklet med en indbygget låsetap. Når den nederste række er sat, skal blokkene blot stables. Muren afsluttes øverst med Easyblok dæksten – hvilket giver en perfekt afslutning på muren. 
 
Easyblokke kan anvendes til både støttemure og fritstående mure, da begge sider kan anvendes som facade. Støttemuren fremstår rustik på begge sider, og er derfor også velegnet som fritstående mur.
 
Lodrette mure med Easyblokke kan opføres i 4 stens højde med jordtryk og vandret terræn, f.eks. med et bed eller græsplæne ovenfor muren. Ved større højder skal foretages enten forankring eller bagstøbning. Alternativt skal der etableres hældning på muren, dette gøres ved at vippe den nederste række blokke. Den lette vægt på 15 kg/stk. gør sammen med den indbyggede låsetap, Easyblokken nem og hurtig at montere.