Afløb

Beton har for længst vist sine bæredygtige egenskaber og med de nye højteknologiske produktionsmetoder, føjes der endnu flere år til levetiden. Intensiv forskning dokumenterer nemlig, at beton i afløbssystemer – som rør og brønde – modstår nedbrydning effektivt.

Sand, sten, kridt og vand er desuden naturens egne materialer og dermed har beton allerede i råmaterialet et miljømæssigt forspring. En livscyklusanalyse viser fx, at betonprodukter har et langt lavere energiforbrug end øvrige materialer og både er miljøneutrale og lette at genanvende. 

Rør fra ig-serien

Ig-rørsystemet

Brønd i fiberbeton

Fiberbetonbrønd

Unitbrønde

Unisep udskillere

Unisep

Linjeafvanding

Linjeafvanding

Et karakteristika for alle komponenterne er den istøbte gummiring, der ikke kan skubbes ud af sit leje. Hermed sikres en korrekt samling. Systemet giver en hurtig og økonomisk lægning.
Her kan du finde vores udbudstekster på UNISEP Lameludskillere. Formålet med ”udbudstekster” er kort og godt at sikre, at du får det som du vil have. Og når først valget omkring hvilken lameludskiller er truffet, kan du helt enkelt kopiere beskrivelsen over i udbudsmaterialet.
IBF Brønde er et komplet brøndprogram omfattende et stort standardprogram i brøndgods og fittings til hurtig levering. IBF brøndgods samt standardbrøndbunde produceres til lager til hurtig levering.
IBF Afløb er en væsentlige leverandør til klimsikringsprojekter. Vi har landets bredeste standard brønd- og rørprogram, suppleret med det stærkeste specialprogram til håndtering af skybrud og monterregn.
IBF udfører selv boreopgaver i forbindelse med leverancer og lagerfører bl.a. den VA-godkendte Multi-Seal pakning, der benyttes ved borehuller. IBF kan desuden tilbyde CE-mærkede brøndstiger, der er testet af Teknologisk Institut.
IBF afløb er meget mere end bare betonrør. IBF er en væsentlig leverandør og har været med til at præge udviklingen i mere end 50 år. Nedenfor finder du et par eksempler på nogle vores mange projekter.
IBF ig-rør er et komplet rørprogram omfattende rør og fittings i dimensioner fra Ø200 - Ø2500 mm. ig-røret er det eneste betonrør med istøbt tætningsring.
Unisep-produktprogrammet omfatter sandfang, fedtudskillere, olie/benzinudskillere, koalescensudskillere, lameludskillere, magasinbrønde, målebrønde og prøveudtagningsbrønde.