Afløb

Beton har for længst vist sine bæredygtige egenskaber og med de nye højteknologiske produktionsmetoder, føjes der endnu flere år til levetiden. Intensiv forskning dokumenterer nemlig, at beton i afløbssystemer – som rør og brønde – modstår nedbrydning effektivt.

Sand, sten, kridt og vand er desuden naturens egne materialer og dermed har beton allerede i råmaterialet et miljømæssigt forspring. En livscyklusanalyse viser fx, at betonprodukter har et langt lavere energiforbrug end øvrige materialer og både er miljøneutrale og lette at genanvende. 

Ig-rørsystem

Ig-rørsystemet

Fiberbetonbrønd

Unitbrønde

Unisep

Afvandingskanal

Et karakteristika for alle komponenterne er den istøbte gummiring, der ikke kan skubbes ud af sit leje. Hermed sikres en korrekt samling. Systemet giver en hurtig og økonomisk lægning.
IBF Brønde er et komplet brøndprogram omfattende et stort standardprogram i brøndgods og fittings til hurtig levering. IBF brøndgods samt standardbrøndbunde produceres til lager til hurtig levering.
IBF Afløb er en væsentlige leverandør til klimsikringsprojekter. Vi har landets bredeste standard brønd- og rørprogram, suppleret med det stærkeste specialprogram til håndtering af skybrud og monterregn.
IBF udfører selv boreopgaver i forbindelse med leverancer og lagerfører bl.a. den VA-godkendte Multi-Seal pakning, der benyttes ved borehuller. IBF kan desuden tilbyde CE-mærkede brøndstiger, der er testet af Teknologisk Institut.
IBF afløb er meget mere end bare betonrør. IBF er en væsentlig leverandør og har været med til at præge udviklingen i mere end 50 år. Nedenfor finder du et par eksempler på nogle vores mange projekter.
IBF ig-rør er et komplet rørprogram omfattende rør og fittings i dimensioner fra Ø150 - Ø2500 mm. ig-røret er det eneste betonrør med istøbt tætningsring.
Unisep-produktprogrammet omfatter sandfang, fedtudskillere, olie/benzinudskillere, koalescensudskillere, lameludskillere, magasinbrønde, målebrønde og prøveudtagningsbrønde.