1 af 4
2 af 4
3 af 4
4 af 4

1,3 kilometer bassinledning

Med Nordvand som bygherre, Rambøll som rådgiver og NCC som entreprenør leverer IBF 1,3 kilometer lang bassinledning fra Bellevue Strandpark til Skovshoved Havn. Bassinledningen består af ca. 300 meter ø2.500-rør og ca. 1.000 meter ø2.000-rør og placeres helt ud mod Øresund, i den trafikerede Kystvej fra København og op langs kysten mod Bellevue Strand. Når projektet er færdig vil bassinledningen ligge under den nyrenoverede promenade i 4-6 meters dybde. 
 
Den fremtidige bassinledning kan rumme store mængder regn- og spildevand når det regner så kraftigt, at det eksisterende afløbssystem ikke kan klare vandmængderne. Vandet kan stå i bassinledningen og langsomt løbe retur til kloaksystemet og videre til rensningsanlægget, når presset er taget af det eksisterende afløbssystem. Bassinledningen vil på denne måde medvirke til at give færre udløb af spildevand direkte i Øresund - til glæde for såvel miljø som for badegæster. Projektet forventes afsluttet i efteråret 2017. 
 
Kystvejen er etableret i 1930’erne, hvor man har fyldt vejen op med indpumpet sand. På grund af at bassinledningen etableres helt ned til Øresund, er der særlige krav til den anvendte beton i rørene og det er desuden nødvendigt at etablere to tætte spunsvægge langs hele rørstrækningen.