IrmaByens p-arealer får ikke problemer med vandet...

På p-arealerne i IrmaByen ved København har man valgt IBF Perma Drain®, som er en LAR løsning (Lokal afledning af Regnvand). Perma-Drain® er en permeabel belægning, som hjælper med at aflede regnvand fra kloaksystemet. 

Rikke Høy Eskedal er rådgiver hos Orbicon, som står for lokal håndtering af regnvand og skybrudssikring på projektet - og hun udtaler:

”Til IrmaByens parkeringsarealer var der krav om, at der skulle etableres et såkaldt forsinkelsesanlæg. En belægning som skulle holde vandet tilbage og dermed undgå at belaste kloaksystemet. Det var derfor vigtigt for os, at sikre os en løsning vi fuldt og helt kunne stå inde for. IBF Perma-Drain® matchede designmæssigt til kvarterets arkitektur og er samtidig en afprøvet løsning, der har vist sig at fungere. Vi er derfor ikke i tvivl om, at opgaven vil blive løst til alles tilfredshed”.

Til etape 1 skal der i alt udlægges ca. 3.000 m2 permeabel belægning samt fortovsfliser i 30x30 cm og Albertslundkantsten.