Dit tag SKAL vedligeholdes

Der vil med tiden forekomme begroninger som mos, alger m.v. på dit tag. Dette kan behandles med IBF Tag- og fliserens. Det skal dog pointeres at alger kun udgør et kosmetisk problem og ikke nedsætter tagstenenes levetid.
 
I takt med at tagstenene patineres og overfladebehandlingen nedslides, kan du med tiden genopfriske overfladen ved først at afrense taget og dernæst påføre maling beregnet til beton.
 
Vær opmærksom på, at anvendelse af højtryksrenser på beton ikke er hensigtsmæssigt, da overfladen herved nedbrydes og risikoen for begroninger m.v. kraftigt øges.
 
Tagsten som er knækkede skal skiftes hurtigst muligt så man undgår vandskader. Nedfald fra træer o.l. på tag, ved skotrender, tagrender og nedløb skal fjernes. Blade og smågrene skal ligeledes fjernes fra ventilationsåbninger ved tagfod og rygninger således at der er fri passage for ventilation.