1 af 18
dobbelt-s tagsten
2 af 18
Tagsten dobbelt-s i sort
3 af 18
dobbelt-s tagsten
4 af 18
dobbelt-s tagsten
5 af 18
dobbelt-s tagsten
6 af 18
dobbelt-s tagsten
7 af 18
dobbelt-s tagsten
8 af 18
Dobbelts tagsten sort
9 af 18
dobbelt-s tagsten
10 af 18
Dobbelts sort
11 af 18
Dobbel-s tagsten i rød
12 af 18
dobbelt-s tagsten
13 af 18
dobbelt-s tagsten
14 af 18
dobbelt-s tagsten
15 af 18
dobbelt-s tagsten
16 af 18
dobbelt-s tagsten
17 af 18
dobbelt-s tagsten
18 af 18
dobbelt-s tagsten

Dobbelt-S

IBF Dobbelt-S er årtiers mest kendte betontagstensprofil. Tagstenen er kendetegnet ved den lave bølgeprofil, hvilket giver det færdige tag et roligt og afdæmpet udseende.

IBF tagsten er fremstillet i gennemfarvet beton, som på oversiden er behandlet med et acrylatmateriale, der udover at give en smuk farve også modvirker mos og algedannelser.
Dobbelt-S er lav i anskaffelsesværdi, hurtig oplægning og lang levetid.

IBF betontagsten med 30 års garanti

IBF tagsten har kvaliteten i orden. Derfor tør vi helt roligt yde 30 års garanti på betontagsten fra den dag, de leveres til dit byggeri.

Garantien gælder:

• Oprindelige fejl og mangler, f.eks. frostsprængninger, der har betydning for tæthed og holdbarhed af den enkelte tagsten

• Fejl og mangler der skyldes, at tagstenene ikke lever op til de gældende normer for styrke og tæthed på leveringstidspunktet

• Defekte sten, der skyldes produktionsfejl

Det er en forudsætning, at IBF’s gældende oplægningsvejledning er fulgt, at taget er håndværksmæssigt korrekt oplagt, og at der er foretaget normal vedligeholdelse.

Garantibevis
Sammen med dine IBF tagsten kan du rekvirere et garantibevis. Det er din ekstra sikkerhed for, at kvaliteten er i orden.

Hvad er glanstal?

Glanstal er et udtryk for hvor stor genskin, der er fra et tag. Alle IBF betontagsten befinder sig i kategorien "mat," som består af tagsten med glanstal fra 0-10. Med matte tagsten får du ikke problemer, selvom du bor i et område, hvor lokalplanen påpeger, at der ikke må anvendes blanke tagsten med generende genskin.


Med vores glanstal, som er blandt de højeste på markedet for betontagsten, sikres du en kosmetisk længere levetid. Glansen fremkommer netop ved kvaliteten eller laget af overfladebehandlingen, som tagstenen er behandlet med. Jo blankere overflade, jo mindre risiko er der for begroning. Det giver dig et flot tag, som holder i mange år.
 
IBF Dobbelt-S tagsten har følgende glanstal:

Hent UDBUDSTEKST på Dobbelt-S.