1 af 6
Dobbelt-S "plus" tagsten
2 af 6
Dobbelt-S "plus" tagsten
3 af 6
Dobbelt-S "plus" tagsten
4 af 6
Dobbelt-S "plus" tagsten
5 af 6
Dobbelt-S "plus" tagsten
6 af 6
Dobbelt-S "plus" tagsten

Dobbelt-S "Plus"

Dobbelt-S har fået et "Plus". Dobbelt-S tagsten er kendetegnet ved den lave bølgeprofil, som giver det færdige tag et roligt og afdæmpet udseende. Med sit “Plus” har Dobbelt-S tagstenen nu fået en endnu smukkere blank overflade - og er med glans 7 ekstra modstandsdygtig overfor begroninger.
 
IBF Tagsten er fremstillet i gennemfarvet beton, som på oversiden er behandlet med et acrylatmateriale, som udover at give en smuk farve også modvirker mos og algedannelser. 
 

IBF betontagsten med 30 års garanti

IBF tagsten har kvaliteten i orden. Derfor tør vi helt roligt yde 30 års garanti på betontagsten fra den dag, de leveres til dit byggeri.

Garantien gælder:

• Oprindelige fejl og mangler, f.eks. frostsprængninger, der har betydning for tæthed og holdbarhed af den enkelte tagsten

• Fejl og mangler der skyldes, at tagstenene ikke lever op til de gældende normer for styrke og tæthed på leveringstidspunktet

• Defekte sten, der skyldes produktionsfejl

Det er en forudsætning, at IBF’s gældende oplægningsvejledning er fulgt, at taget er håndværksmæssigt korrekt oplagt, og at der er foretaget normal vedligeholdelse.

Garantibevis
Sammen med dine IBF tagsten kan du rekvirere et garantibevis. Det er din ekstra sikkerhed for, at kvaliteten er i orden.

Hvad er glanstal?

Glanstal er et udtryk for hvor stor genskin, der er fra et tag. Alle IBF betontagsten befinder sig i kategorien "mat," som består af tagsten med glanstal fra 0-10. Med matte tagsten får du ikke problemer, selvom du bor i et område, hvor lokalplanen påpeger, at der ikke må anvendes blanke tagsten med generende genskin. 

Med vores glanstal, som er blandt de højeste på markedet for betontagsten, sikres du en kosmetisk længere levetid. Glansen fremkommer netop ved kvaliteten eller laget af overfladebehandlingen, som tagstenen er behandlet med. Jo blankere overflade, jo mindre risiko er der for begroning. Det giver dig et flot tag, som holder i mange år.

IBF Dobbelt-s "Plus" tagsten har følgende glanstal:

Hent UDBUDSTEKST på Dobbelt-S "Plus".