1 af 4
2 af 4
3 af 4
4 af 4

Ophejs og oplægning

IBF Ophejs sikrer den mest optimale levering af tagsten. Vores erfarne IBF chauffører vejleder og følger taglæggeren rundt med tagstenene på hele taget, så bundterne i ro og mag kan lægges ud på lægterne. Pallen er hele tiden ved taglæggerens side, så tunge løft og uhensigtsmæssig klatren på taget minimeres. IBF råder over et større antal egne lastbiler med kran, der har rækkeevne på op til 25 m. Chaufføren sørger i øvrigt for at tage paller og plast med når han kører. 
 
Se her hvordan et IBF Ophejs fungerer:
 

Oplægning

Oplægningsvejledningen omhandler tagdækning med IBF Dobbelt-S, Dobbelt-S "Plus, Vinge Økonomi og Vinge Økonomi ”Plus” tagsten. Oplægningsvejledningen gælder ved anvendelse i Danmark. Ved anvendelse i udlandet kan andre regler være gældende.
 
IBF tagsten anvendes til såvel nyt hældningstag, som til udskiftning af et eksisterende tag. Tagkonstruktionen skal være dimensioneret til tungt tag med undertag (min.15° hældning) eller til understrygning (min. 20° hældning).
 
Vejledningens tagdetaljer er generelle, men IBF rådgiver gerne om løsninger udover de viste. Det tilrådes at læsevejledningen igennem, inden oplægning af et IBF tag. Da formatet er ens for IBF Vinge Økonomi og IBF Vinge Økonomi ”Plus” behandles de to typer under et i vejledningen.