Vinge Økonomi NOxOFF

Vinge Økonomi Tagsten NOxOFF - giver mere frisk luft.
 
IBF introducerer Vinge Økonomi Tagsten NOxOFF med en teknologi, der renser luften og forbedrer miljøet. Teknologien er baseret på titandioxid, som tilsættes på betonoverfladen i produktionsprocessen, hvorefter de sundhedsskadelige gasser, som findes i luften, bliver reduceret på følgende vis:
 
> Når solens stråler rammer den behandlede tagsten aktiveres det virksomme stof i NOxOFF overfladen.
 
> Behandlingen indfanger, indkapsler og nedbryder den sundhedsskadelige kvælstofoxid i luften ved hjælp af sollys.
 
> De nedbrudte partikler skylles herefter væk fra tagstenen med regnvandet.
 
Den nye tagsten fra IBF Vinge Økonomi NOXOFF fås i farven sort og er ubehandlet uden den normale acrylatbehandling. I stedet tilsættes titandioxiden den ubehandlede betonoverflade, således NOxOFF effekten opnås – til gavn for mennesker og miljø. 
 
 

Hvad er NOx?

NOx kaldes også kvælstofilter og er gasser, der dannes fra kvælstof- og iltforbrænding under højt tryk og høje temperaturer. NOx består af både NO og NO2. Gassen NO2 er sundhedsskadelig for mennesker. Luftforurening er en af vor tids store globale miljøudfordringer. Konsekvensen af luftforerening er tabte leveår og dårlig livskvalitet for alt for mange.