Perma drain belægning i grå

Perma-Drain®

IBF Perma-Drain® belægning er specielt konstrueret, så regnvandet ledes til nedsivningsfelter, der er fyldt med et meget groft materiale og derved kan dræne vandet væk. Afretningslag og bærelag er vandgennemtrængelige, så vandet kan nedsives til underbunden. Afhængig af underbundens sammensætning ledes vandet videre ned i undergrunden og/eller videre i dræn.
 

Udbudstekst

Vinkelformet belægning til maskinlægning med låsende egenskaber dim. 225 mm x 112,5 mm x 80/90 mm.
 
Stenen skal være konstrueret, så den kan aflede store regnvandsmængder til et vandgennemtrængeligt bærelag, samtidig med at den har en stor bæreevne.
 
Gennemsivningsarealet skal udgøre ca. 10%. 
Bærelagsopbygning med Porrevolume på ca. 30 % og fri for finstoffer. 
Der skal anvendes samme materiale til fugning og afretning.