Vinge Økonomi NOxOFF udbudstekst

Vinge Økonomi NOxOFF

IBF Vinge Økonomi Tagsten NOxOFF renser luften og forbedrer miljøet. Teknologien er baseret på titandioxid, som tilsættes på betonoverfladen i produktionsprocessen, hvorefter de sundhedsskadelige gasser, som findes i luften, bliver reduceret.
 
Toplaget i tagstenen skal være overfladebehandlet med en fotokatalytisk aktiv titandioxid, som gør at overfladen nedbryder skadelige forureningsstoffer, NOx og VOC, alene ved hjælpe af naturens egne ressourcer (sol og regn).
 
Den anvendte væske skal være vandbaseret og miljøvenlig.
 
Den fotokatalytiske effekt skal være testet i henhold til ISO 22197-1 med en effekt på minimum 4,0 mg/m2h.